Learning in practice

A part of the service could be performed on steamships from the 1870s onwards. Sailing ship training was a part of competency requirements until 1941. Nowadays studies include several long onboard training periods on merchant vessels. 

Rauma had its own training ship during 1970 – 2015.The importance of information technology has become more prominent especially from the 1980s.

Palvelu höyrylaivoilla hyväksyttiin ensimmäistä kertaa vuoden 1874 ohjesäännössä kuten purjealuspalvelus, mutta aluksi korkeintaan yksi tai kaksi vuotta tutkintoa kohden. Purjelaivapalvelus oli osana pätevyysvaatimuksia aina vuoteen 1941 asti. Meripalveluksen ja koulutuksen vuorottelu opinnoissa on ollut systemaattista 1940-luvulta lähtien. Nykyään opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Esimerkiksi merikapteenin tutkintoon sisältyy yhteensä 360 harjoittelupäivää.

1910-luvulla alkoi keskustelu merikoulujen oppilaiden merimiestaidon puutteesta. Ruotsalaisen Axel Blomgrenin merimiestaidon oppikirja käännettiin suomeksi ja merimiestaito lisättiin opetussuunnitelmiin 1919. Vuonna 1958 syntyi ehdotus koululaivojen sijoittamiseksi mm. Raumalle. Ensimmäinen koululaiva Jankke saatiin kuitenkin hankittua vasta vuonna 1970. Oma koululaiva oppilaitoksella oli vuoteen 2015 asti.
 

  • Kuva: Otso Uusitalo

Rauman merikoululle hankittiin ensimmäinen tutkasimulaattori vuonna 1968. Tietotekniikan merkitys opetuksessa korostui erityisesti 1980-luvulta alkaen. Vuonna 1989 otettiin käyttöön Radical Simulation Ltd:n tietokonepohjainen radioliikennesimulaattori ja 1994 Transas Marinen Navi Trainer PC-simulaattorin verkkoversio.