Kapteenintaulu skonert Primuksesta.

Meritaide

Laivoja ja veneitä on kuvattu taiteessa varhaisimmista ajoista saakka. Teokset auttavat kertomaan minkälaista elämä oli laivoilla ja vievät meidät merimiesten arkeen. Meritaide on myös dokumentoinut historiallisia tapahtumia ja antanut tarkkoja tietoja historiallisten laivojen kehityksestä, malleista, jopa takilatyyppien yksityiskohdista.  

Meritaide tyylilajina, jona sen tänään tunnemme, alkoi itsenäistyä 1600-luvulla Hollannin kulta-aikana. Kauppa, merenkulku ja niiden synnyttämä rikkaus keskittyivät Amsterdamiin ja sen ympäristöön ja tärkeimpien merellisten kilpailijoiden, löytöretkiä tekevien Portugalin sekä Espanjan ylivalta heikkeni. Meriherruus loi perustan Hollannin taloudelliselle ja sitä seuranneelle kulttuuriselle vauraudelle ja merimaalaus sai tehtäväkseen edistää nuoren tasavallan kunniaa ja mainetta. Laivasta tuli menestyksen symboli ja laivamuotokuvat ja maalaukset, jotka esittivät mereen liittyviä tapahtumia, saivat runsaasti näkyvyyttä.

“Laivan muotokuva”-kuvatyyppi on ollut tähän päivään saakka suosittu ja keskittyy kuvaamaan yhtä, tiettyä laivaa. Laiva on teoksen keskipisteenä. Se on kuvattu yksityiskohtaisesti, seilaten joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle, aaltojen kuohuessa sinisen pilvitaivaan alla. Merimaalauksen myöhemmässä vaiheessa laivat eivät olleet enää niin keskipisteenä, vaan ne olivat osa kokonaiskuvaa.