Lähteet

Painetut lähteet

Ahola, Emil 1986: Man-saaren vangit. Kansa taisteli – miehet kertovat 5/1986, 162–166.

Chappell, Connery 1984: Island of Barbed Wire – Internment on the Isle of Man in World War Two. Robert Hale. Ramsbury.

Ciechanowski, Jakub 2012: Target Stettin – the Allied Air Forces over Stettin 1940-1945. Studia Maritima Vol. XXV, 125–139.

Hulkko, Jouko 1963: Siniristilippumme. Suomen lippu, sen historia ja käyttö. Otava. Helsinki.

Jensen-Eriksen, Niklas 2013: Lost at Sea – Finnish  government, shipping companies and the United Nations embargo against China during the 1950s. Scandinavian Journal of History Vol. 38, No. 5, 568–589.

Lempiäinen, Pentti 2000: Nuortuu vanhetessaan: merimieskirkot muutosten puhureissa. Suomen merimieskirkko. Helsinki.

Liukkonen, Tommi 2018. "Arbeit oder Gefängnis!" : Suomalaisten merimiesten internointi Saksassa ja sen miehittämillä alueilla syksystä 1944 seuraavaan kevääseen asti
2008. Pro gradu -tutkielma, Poliittinen historia. Helsingin yliopisto. Helsinki.

Meronen, Mikko 2018: Det finska sjöfolkets villkor under första och andra världskriget. – Villstrand, Nils Erik & Westerlund, Kasper (red.) Sjöfarten i krig. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 35. Åbo. 105–141.

Müller, Leos 2018: Sveriges första globala århundrade: en 1700-talshistoria. Dialogos Förlag. Stockholm.

Nevakivi, Jukka 1988: Ulkoasiainhallinnon historia: 1918-1956. Ulkoasiainministeriö.

Nylund, Sven-Erik 2008: Suomalaisten merimiesten internoinnit toisen maailmansodan aikana. – Westerlund, Lars (toim.) Sotavangit ja internoidut. Kansallisarkiston artikkelikirja. Kansallisarkisto. Helsinki. 430-513. pdf: arkisto.fi/uploads/Julkaisut/monografiat/SOTAVANGIT%20JA%20INTERNOIDUT_WEB.pdf  

Pipping J.F. 1920: Merilaki Vuodelta 1873. Pieni Lakisarja N:o 8. Suomen senaatti. 

Toljamo, Marko 2016: Australian merimieskirkkotyön aloittamisesta sata vuotta. Merimieskirkko - Sjömanskyrkan 3/2016, 6-9.

Verkkoaineistot

European Council: Migration flows in the central Mediterranean route https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/central-mediterranean-route/

Finlex: Meripelastuslaki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011145

Granath, Juha 2020. Sataman valoista kuolemanleirille. Merimies 8.12.2020. https://www.smu.fi/uutiset/sataman-valoista-kuolemanleirille/ 

Keski-Suomen museo: Ohjeita nykydokuun https://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/tietopalvelu/ohjeita-nykydokuun 

Korpelainen, Lore 2022: Rahtialuksen konetilaan piiloutunut salamatkustaja otettiin kiinni Rauman satamassa https://yle.fi/uutiset/3-12302186 

Medecins sans Frontiers: Mediterranean migration in depth https://www.msf.org/mediterranean-migration-depth

Renwall, U. 1918: Merimiehet metsätöissä. Merimiehen Ystäwä: Suomen merimieslähetystoimen lehti 12/1917. 13-14. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/992040?page=15

Statista: Number of recorded deaths of migrants in the Mediterranean Sea from 2014 to 2021 https://www.statista.com/statistics/1082077/deaths-of-migrants-in-the-mediterranean-sea/ 

Suomen ulkomaanedustustojen raportit 1918–1945. Lontoo 1918.https://um.fi/opendata/raporttiarkisto/1918/#Lontoo_1918

Traficom 2022: Aluksen turva-asiat. https://www.traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/aluksen-turva-asiat