Hollmingin telakan koko henkilökunta 7.4.1946 ensimmäisen sotakorvauskuunarin edessä. RMM18502 / Laivanrakentajain ammattiosasto 192:n kokoelma.

Laivanrakentajat

Kuva: Hollmingin telakan koko henkilökunta 7.4.1946 ensimmäisen sotakorvauskuunarin edessä. RMM18502 / Laivanrakentajain ammattiosasto 192:n kokoelma.

Kun sotakorvauslaivojen rakentaminen vuonna 1945 alkoi, ei Raumalla ollut montaa ammattitaitoista laivanrakentajaa. Kokemattomista työntekijöistä oli koulittava osaavia ammattilaisia työn ohessa. Varsinkin Hollmingin telakalla suuri osa sotakorvausajan työntekijöistä oli kotoisin Koivistolta, Neuvostoliitolle luovutetulta alueelta.

  • Proomua ja proomuhallia rakennetaan yhtä aikaa Rauma-Raahen telakalla 1946. RMM6195.

Kuva: Proomua ja proomuhallia rakennetaan yhtä aikaa Rauma-Raahen telakalla 1946. RMM6195.

Pulaa oli kaikesta, myös työvälineistä: puurakenteisten kuunarien ja proomujen rakentajien oli aluksi tuotava omat kirveet mukanaan, ja telakan tuotantotiloja kirjaimellisesti rakennettiin keskeneräisten laivojen ympärille.

Sotakorvaustuotannon päätyttyä 1952 oli edessä jälleen uudistuminen, tuotannon nopea nykyaikaistaminen. Se merkitsi jälleen uusien työvälineiden hankintaa, uusien työntekijöiden palkkaamista ja vanhojen jatkokouluttamista.

Raumalaiset laivanrakentajat kokivat osaamisen jatkuvan kehittämisen tärkeäksi, ja heillä on yleensä varsin korkea käsitys omasta ammattitaidostaan. He ovat myös pitäneet voimavaranaan hyvää yhteishenkeä, jota lujitti omalaatuinen ja joskus rankkakin "telakkahuumori".

  • Telakkahuumoria: Rauma-Repolan suunnitteluosastolla laadittu parannusehdotus ihmisen polven rakenteeseen.

Kuva: Telakkahuumoria - Rauma-Repolan suunnitteluosastolla laadittu parannusehdotus ihmisen polven rakenteeseen.

Ristiriitojakin tietysti koettiin. Monet muistelivat 1970-lukua lakkojen ja työmaapolitiikan leimaamana aikana. Hollmingin ja Rauma-Repolan telakoiden yhdistyminen tuotti joillekin vaikeuksia, kun työnkuva ja yrityskulttuuri muuttuivat.

Laivanrakentajat ovat nähneet työssään myös monenlaisia muutoksia, esimerkiksi suunnittelu siirtyi paperille tehdyistä piirroksista tietotekniikkaan. Yksi tärkeimmistä kokemuksista heille oli työturvallisuuden hyvin merkittävä paraneminen 1960-luvulta alkaen.

  • Kuvan telineet eivät vastaa nykyaikaisia turvallisuusohjeita. RMM28683.

Kuva: Nämä telineet eivät vastaa nykyaikaisten turvallisuusohjeiden vaatimuksia. RMM26863.

Nykypäivän laivanrakentajan työ on monin tavoin erilaista kuin 1900-luvulla. Paitsi tekniikan kehitys, tähän on vaikuttanut myös laivanrakennusalan rakennemuutos: yhä useampi työskentelee telakalla alihankkijayrityksen eikä itse telakan palveluksessa.