Albion 1895

Rakennettu tasasaumaan hongasta, puolipyöreäperäinen, yksi kansi, kolme mastoa.
Omistaja: Enlund Johan, Wahlroos Hjalmar, Fröberg Anders, Tork Johan, Snäll Frans, Yrjälä Emanuel, Tork Frans, Linden Karl, Laine Frans.
Myyty pakkohuutokaupalla Englannissa ja poistettu täältä rekisteristä.

Tyyppi Parkki
Telakka Norja (Salteröd)
Vuosi /
Bruttovetoisuus 658.29
Nettovetoisuus627.52
Pituus 48.88
Leveys 10.54
Rekisterinumero 145
Rakennettu: 26.07.1902
Poistettu 20.09.1921

Rauman alusrekisteri

Lehtiartikkelit

RL. 6.7.1901.

 

Laivankauppa. Kauppias L. Enlund, apteekkari A. L. Fröberg, kapteenit Hj. Wahlroos, F. A: Snäll, J. ja F. Tork ym. ovat yhteisesti ostaneet parkkilaivan nimeltään SALTERÖD. Laiva, joka on rakennettu Arendalissa Norjassa v. 1895 suurimmaksi osaksi tammesta sekä vuorattu kuparilla lastilinjaan saakka, on suuruudeltaan 695 rek.tonnia, purjehtii 180 tonnin painolastilla ja kulkee lastattuna 16,5 jalkaa syvässä. Sen hinta on 100,000 mk. Laivan on tarkastanut ja kaupan tehnyt Goolessa kapt. J. W. Laine. Nykyään on laiva rahdattuna Halifaxista Havreen ja päälliköksi siihen on ruvennut kapt. F. A.: Snäll.


L-S. 23.2.1907.

 

Merionnettomuus on sattunut raumalaiselle ALBION–laivalle sen ollessa matkalla Englannista Välimeren maihin. Tapahtumasta saapui eilen  Albion-yhtiölle joka sen omistaa, seuraavansisältöinen sähkösanoma.

ALBION lastasi Lontoossa romurautaa Välimeren maihin vietäväksi. Matkalla  katkesi masto. Hinaajan avulla pääsi laiva Towerniin.

Mitään tarkempaa vaurion laadusta sähkösanoma ei kerro.


L-S. 13.7.1907.

 

Oikeusjuttu päättynyt. Senaatti on vihdoin tehnyt päätöksensä laivaosakeyhtiö ALBIONIN ja merikapteeni F. A. Snällin välisessä oikeusjutussa vahvistaen sekä raastuvanoikeuden sekä hovioikeuden aikaisemmin tekemän päätöksen, jonka mukaan osakeyhtiö ALBIONIN vaatimus kumottiin ja yhtiö velvoitettiin suorittamaan Snällille tämän palkka sekä sille tuleva korko. Kulut on päätetty asianomaisten kesken kuitattavaksi.


L-S. 5.5.1908.

 

Parkkilaiva ALBION, Raumalta, kapteeni E. J. Rosvall, joka v.k. 21 p:nä saapui kivihiililastissa Hullista Savonaan Italiassa, on matkallaan menettänyt nokkamastonsa.


L-S. 22.9.1908.

 

Parkkilaivan kauppa. Lauantaina (18.9) myytiin Rauman satamassa julkisella huutokaupalla LAIVANVARUSTUSYHTIÖ ALBIONIN omistama 627 rek.tonnin vetoinen parkkilaiva ALBION, rakennettu 1895 ja parhaillaan makaava Rauman satamassa.

Laivan osti kauppias J. L. Enlund 34,000 markan kauppahinnasta.


L-S. 10.11.1908.

 

Satamaolomme. Pakkanen on yllättänyt meidät tavallista aikaisemmin. Satamassa tosin aaltoilee avovesi aivan laituriin asti, mutta jos tällaista kylmyyttä jatkuu – eilistä vasten yöllä oli 25 astetta pakkasta – vaara pyörii jääesteistä. Paljon olisi kuitenkin vielä tekemistä satamassa. Tänne odotetaan paitsi höyrylaivoja  kappaletavaraa lastaamaan ja lossaamaan sekä puutavaroita lastaamaan useita purjelaivoja sementtiä tuomaan. Ainakin kahdeksan oman kaupungin laivaa on vielä talviteloille asettumatta. Parkkilaiva ALBION, kapt. O. Friberg, on 2 tai 3 päivän kuluttua valmis painolastissa lähtemään Cuban saarelle mahonkipuuta lastaamaan. Samoin on rautafregatti HARBINGER myös2 tai 3 päivän kuluttua valmis painolastissa lähtemään Mobileen Amerikassa puutavaraa lastaamaan. Ne siis kyllä vielä pääsevät liikkeelle, mutta parkkilaiva LAINETAR on valmis vasta 10 tai 12 päivän päästä. Se nimittäinlastaa parastaikaa kaupp. Nurmisen laskuun puutavaraa viedäkseen sen Walenciaan Välimerelle. Kuinka sen käynee on epävarmaa. Merivesi kuitenkin nousee ja tuuli on kääntynyt etelään, niin että toivoa on suojaisista ilmoista. Satamaoloille olisivat ne erittäin toivottavat.


L-S. 3.11.1910.

 

Laivojen yhteentörmäys. Parkkilaiva ALBION Raumalta, kapt. Friberg, on matkalla Lontooseen v.k. 17 p:nä Lowestostin luona sattunut yhteentörmäykseen englantilaisen kalastajalaiva RELIANCEN kanssa. Tämä jonkun verran vaurioitui. ALBION ei saanut mitään vahinkoa. RELIANCE vaati 300 puntaa korvausta, mitta on asia siinä suhteessa lykätty oikeuteen.


L-S. 13.7.1912.

 

Laivojen päälliköt. Raumalaisen parkkilaiva ALBIONIN päällikkyyden tulee taas vastaanottamaan merikapt. J. O. Friberg, joka on aikaisemmin useamman vuoden hoitanut samaa tointa. Hra Friberg lähti eilen täältä laivan nykyiseen olinpaikkaan Delagoa Bayhin Itä-Afrikassa, johon matkustus täältä kestää vähintään 5 viikkoa.

Rautalaiva IMPERATOR ALEXANDER II ensimmäiseksi perämieheksi valittu merikapt. J. Hj. Arvio matkusti täältä eilen Dubliniin Irlannissa, jossa laiva nykyään on purkauksen alaisena.


L-S. 17.8.1912.

 

Parkkilaiva ALBION täältä, joka jonkun aikaa on maannut Delagoa Bayssä Afrikassa sen takia, että lasti sinne saavuttua oli niin pilaantunut, ettei sen vastaanottaja voinut sitä hyväksyä, tullee siellä myytäväksi, koska sinne vasta vasten matkustaneen laivan uuden päällikön mielestä se on edullisin laivan isännistölle ja laivalle.

ALBION lastina oli sahattua tavaraa Reposaarelta, josta se lähti jo viime marraskuulla.

L-S. 6.11.1913.

 

Vaikeanlaatuinen merimatka oli ALBIONILLA, kapt. Friberg, joka eilen saapui Pietarista Raumalle. Laiva joutui matkalla Bogskärin ja Söderarmin välillä ankaran myrskyn kouriin onnistuen sentään selviytymään suuremmitta vaurioitta. Laivan kapteeni jätti protestin julkiselle notariolle.


L-S. 21.10.1915.

 

Rauman laivat. Parkkilaiva ALBIONIIN, joka nykyään on Fleetwoodissa Englannissa, lähtee näinä päivinä päälliköksi kapt. F. Wall ja perämieheksi Aku Saarinen. ALBION on tullut Fleetwoodiin Afrikasta ja uuden päällikön saatuaan lähtee Indiaan.


L-S. 16.1.1917.

 

Sanomia ja tervehdyksiä meriltä:

Halifaxista: Parkki ALBIONIN päällystö ja miehistö: Kapt. F. K. Wall, peräm. Aku Saarinen, konst. E. Sandström, stuertti M. S: Stenberg ja matruusit Fr. Blomroos, A. Salminen, W. Ahlgren, E. Mäkelä, A. Björk ja E. Friberg, kaikki kotoisin Raumalta.