Finland 1887

Finland (ex King Arthur)

Laskettu vesille 1887 elokuussa. Aluksen tilaaja oli King Shipping Co. (J.A. Walker) Glasgow:sta, josta tuli aluksen ensimmäinen kotisatama. Alus sai kasteessa nimen King Arthur ja sen päälliköksi nimitettiin merikapteeni W.S. Drummond.

Varustaja J.A.Walkerin laivat olivat tunnettuja siitä, että niiden laivojen nimet alkoivat aina King –etuliitteellä. Sama telakka oli rakentanut pari vuotta aikaisemmin Walkerille 3-mastoisen rautaparkin nimeltään King Malcolm. Sitä vastoin Malcolmin sisaralus King Alfred tilattiin Barclayn telakalta. Myöhemmin vuonna 1891 laivastoon liitettiin vielä Russellin telakan rakentama King Edward, joka myytiin Uuteenkaupunkiin vuonna 1910. King Edward katosi merellä vuonna 1915.  Vuonna 1892 laivastoon liitettiin 4-mastoinen teräsparkki King James, jonka sisaralukset Port Stanley ja Port Caledonia myöskin päätyivät myöhemmin Uudenkaupungin alusrekisteriin. Walker rakennutti vielä 1894 suuret 2200 tonniset King David ja King George.

Walkerin alukset purjehtivat tavallisessa hakurahtiliikenteessä, jonka selkärangan muodostivat irtolastit, kuten hiili ja guano.

Purjealusten kannattava operointi heikentyi merkittävästi vuosisadan loppuvuosina ja Alexander Walker myi 20.10.1900 King Arthurin Suomeen. Ostajana oli Gabriel Granlund Junior ja aluksesta maksettiin 12.000 Englannin puntaa.

Päälliköksi Granlund nimitti merikapteeni Frans August Laurenin.
Ensimmäinen miehistö pestattiin 22. lokakuuta ja se lähti ottamaan vastaan silloin vielä King Arthur –nimisen aluksen.

Tyyppi 3-mastoinen rautaparkki
Telakka W.B. Thompson & Co., Dundee, Skotlanti 1887.
Vuosi /
Bruttovetoisuus 1674
Nettovetoisuus1590
Pituus 76.1
Leveys 11.7
Rekisterinumero 134
Rakennettu: 11.12.1900
Poistettu 19.03.1919

Rauman alusrekisteriValtameripurjealus

Lehtiartikkelit

RL. 30.10.1900.

 

Laivankauppa. Kaupp. Gabr. Granlundin (nuor.) laivakaupasta, josta aikanaan lyhyesti mainitsimme, voimme nyt lisätä, että ostetun laivan, rautafregatin nimi on KING ARTHUR ja on se 1,562 reg.tonnin mittainen. Laiva on rakennettu v. 1887 ja kuuluu engl. Loydin korkeimpaan luokkaan. KING ARTHUR on nykyään North Shieldsissä, sen päälliköksi tulee kapteeni F. A. Lauren ja sen nimeksi annetaan FINLAND. Kauppahinta 12,000 puntaa. Samaa laivaa oli eräs raumalainen yhtiökin ostellut, vaan ei tullut kauppaa.


RL. 17.7.1906.

 

Rautafregatti FINLAND saapui eilen satamaamme. Laivan omistaa Gabriel Granlund & Co. ja päällikkönä on kapteeni Fr. Lindeman. Laiva tuli tänne Hullista painolastissa, ottaa täältä uuden miehistön ja muonavaroja sekä menee Ruotsin puolelle Skellefteån ja Hudiksvalliin ottamaan puutavaroita. Suuruudeltaan laiva on 1,590 rek.tonnia. Kerran ennen on se käynyt kotikaupunkinsa satamassa, ensi erän se näet saapui elok. 8 p:nä 1902, kohta siis neljä vuotta sitten.

L-S. 26.1.1907.

 

Laivahuutokauppa. Toiminimi Gabr. Granlund & Co:nkonkurssipesän  velkojain asiasta tekemän päätöksen mukaan myydään mainitun konkurssipesän  omistamat alempana luetellut rautaiset fregattilaivat julkisella vapaaehtoisella huutokaupalla, joka pidetään tämän Rauman kaupungin seuratalolla torstaina ensi helmikuun 28 p:nä klo 11 edellä puolenpäivän huutokauppatilaisuudessa tarkemmin määrättävillä ehdoilla.

 

IMPERATOR ALEKSANDER II, joka on 1,798 rek.tonnin kantoinen ja rakennettu raudasta R. Williamson & Son’in telakassa Workingtonissa Englannissa v. 1885, on luokassa 100. A.   1. E. L. ja läpikäynyt S.S. N:o 2 Sunderlandissa syyskuussa 1906 sekä lastaa 2,800 tonnia kuollutta painoa: noin 850 standarttia.

 

FINLAND, joka on 1,562 rek.tonnin kantoinen ja rakennettu raudasta W. B. Thomson & Co:n Ltd telakassa Dundeessa Skotlannista v. 1887, on luokassa 100 A. 1. E. L. ja läpikäynyt S.S. N:o 1 Glasgovissa v. 1904 sekä lastaa 2,450 tonn kuollutta painoa: noin 775 standerttia.

 

SYLFID, joka on 1,467 rek.tonnin kantoinen ja rakennettu raudasta Osvald Mordaunt & Co:n telakassa Southamptonissa Englannissa v. 1884, on luokassa 100 A. 1. W. L. ja läpikäynyt S. S. N:o 2 Hampurissa v. 1905 sekä lastaa 2,300 tonnia kuollutta painoa: noin 725 standarttia.

 

ja ilmoitetaan ostoon halukkaille, että FINLANDILLAja SYLFIDILLÄon korottomat valtion kuoletuslainat: FINLANDILLA 125,000 mk. ja SYLFIDILLÄ83,333 mk. 33 penniä.

 

Kaikilla joilla on etuoikeuksia mainittuihin aluksiin, kehoitetaan huutokauppatilaisuudessa esittämään vaatimuksensa.

 

Raumalla 25 p:nä tammikuuta 1907.

 

Gabr. Granlund     J. Teljo       K. R. Bremer

                     

                      Uskotut miehet.


L-S. 2.3.1907.

 

Suuria laivankauppoja. Täällä seuratalossa pidetyssä vapaaehtoisessa huutokaupassa myytiin toiminimi GABR. GRANLUND & CO:N omistamat  rautaiset fregattilaivat SYLFID 110,000 markasta tehtailija K. Fr. Sjöblomille, FINLAND 140,000 markasta maisteri W. Paneliukselle sekä IMPERATOR ALEKSANDER II Kansallis-pankille 126,000 markasta, jolta sen perjantaina osti kapteeni J. Tork tuntemattomasta kauppahinnasta.

Paikkakuntalaiset kaikki ovat tyytyväisiä siitä, että mainitut laivat jäivät kotikaupunkiin. Viimemainittu niistä oli kyllä vähällä joutua Uuteenkaupunkiin, sillä siellä oli aikomus ostaa se Kansallis-Osake-Pankilta.

L-S. 13.9.1913.

 

Merivahinko. Raumalainen purjelaiva FINLAND, kapt. Engblom, törmäsi tk. 11 p:nä muuttaessaan Port Talbotin laiturille laituria vastaan särkien sen. Laivan ruoritukki myöskin vahingoittui niin, että tokkaus käynee välttämättömäksi ruorin korjauksen takia.


L-S. 11.1.1917.

 

Raumalta ja ympäristöltä.

Suuria laivanosuuksien kauppoja.

Raumalainen yhtymä, joka omistaa 225/480 Rauman kaupungin laivarekisteriin merkityistä fregattilaivoista FINLAND, IMPERATOR ALEKSANDER II ja SYLFID, myi t.k. 9 p:nä tehdyllä kauppakirjalla osuutensa maanviljelysneuvos Alfred Kordelinille yhteensä 1,462 500 markan kauppahinnasta. Ostaja saa osuudet heti haltuunsa samoin kuin ne rahdit ja muut tulot, joita ei vielä ole tilitetty. Myyjät omistivat sanotuista laivoista osuuksia seuraavasti: kauppaneuvos Wladimir Sofronoff 80/430, kauppalaivuri Johan Tork 490/430, kauppias Fredrik Lehtinen 30/430, maisteri Wilhelm Panelius 25/430, toimitusjohtaja Antti Alanko 20/430, merikapteeni Frans W. Tork 10/430, tehtailija Isak Kallio 10/430 ja kauppias Wilho Wainio 10/430. Ennestään omisti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin näissä laivoissa 180/430. Paitsi edellämainittuja, omistaa merikapteeni O. W. Lunden laivoissa 25/430 ja myynee hänkin osuutensa laivoissa maanviljelysneuvos Kordelinille.

Eri laivojen hinnat myydyistä 225/430 oli FINLANDIN 495,000 mk, joten 1/430 osan arvona oli 2,200 markkaa ja siis koko laivan 946,000 markkaa. IMPERATOR ALEKSANDER II:sen 1/430 osa 3,000 mk., jonka mukaan laivan koko hinta on 1,290.000 mk. SYLFIDIN 292,500 mk, joten 1/430 osa tekee 1,300 mk. ja laivan koko arvo 559,000 mk. Mainituissa kolmessa laivassa yhteensä 1/430 osasta maksettiin 6,500 mk, jonka mukaan niiden yhteinen koko hinta on 2,795.000 mk.

Mikäli olemme kuulleet tulee maanviljelysneuvos Kordelin edelleen pitämään mainittujen laivain kotipaikkana Rauman kaupungin.


L-S. 17.7.1915.

 

Raumalainen purjelaiva upotettu.

Pari kolme viikkoa sitten saapui Lervikiin eräs norjalainen laiva, jonka Shetlandin saarien luona oli pidättänyt saksalainen sukellusvene, mutta päästänyt sen vapaaksi. Mikäli mainitulla laivalla olijat ovat kertoneet, oli niillä vesillä samaan aikaan raumalainen rautafregatti FINLAND, joka ollen matkalla Gueenstovista Hulliin, purjehti Irlannin länsipuolitse ja Skotlannin pohjoispuolelta. Kun sittemmin laivasta ei ole mitään kuulunut, voidaan otaksua että senkin on saksalainen sukellusvene pidättänyt ja upottanut.

Rautafregatti FINLAND on 1,590 tonnin vetoinen ja rakennettu v. 1887 Dundeessa.

Mikäli rautafregatti päävarustaja Raumalla on ilmoittanut, täytyy norjalaisen laivan tietojen, sen parempi, olla vääriä, koska laivanvarustajat ovat antaneet laivalle määräyksen jäädä Queenstowiin. Ylempänä oleva tieto on siis toivottavasti perätön.

 

L-S. 27.7.1915.

 

FINLAND saapunut Hulliin.

Varustajalle saapuneen sähkösanoman mukaan on raumalainen rautafregatti FINLAND, jonka upottamisesta äskettäin lehdissä kierteli uutinen, on tk. 22 p:nä onnellisesti saapunut Hulliin. Huhu upottamisesta on siis onneksi ollut kokonaan perätön.

SYLFID, kapt. Henriksson, saapui tk. 23 p:nä Dubliniin.


L-S. 11.1.1917.

 

Raumalta ja ympäristöltä.

Suuria laivanosuuksien kauppoja.

Raumalainen yhtymä, joka omistaa 225/480 Rauman kaupungin laivarekisteriin merkityistä fregattilaivoista FINLAND, IMPERATOR ALEKSANDER II ja SYLFID, myi t.k. 9 p:nä tehdyllä kauppakirjalla osuutensa maanviljelysneuvos Alfred Kordelinille yhteensä 1,462 500 markan kauppahinnasta. Ostaja saa osuudet heti haltuunsa samoin kuin ne rahdit ja muut tulot, joita ei vielä ole tilitetty. Myyjät omistivat sanotuista laivoista osuuksia seuraavasti: kauppaneuvos Wladimir Sofronoff 80/430, kauppalaivuri Johan Tork 490/430, kauppias Fredrik Lehtinen 30/430, maisteri Wilhelm Panelius 25/430, toimitusjohtaja Antti Alanko 20/430, merikapteeni Frans W. Tork 10/430, tehtailija Isak Kallio 10/430 ja kauppias Wilho Wainio 10/430. Ennestään omisti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin näissä laivoissa 180/430. Paitsi edellämainittuja, omistaa merikapteeni O. W. Lunden laivoissa 25/430 ja myynee hänkin osuutensa laivoissa maanviljelysneuvos Kordelinille.

Eri laivojen hinnat myydyistä 225/430 oli FINLANDIN 495,000 mk, joten 1/430 osan arvona oli 2,200 markkaa ja siis koko laivan 946,000 markkaa. IMPERATOR ALEKSANDER II:sen 1/430 osa 3,000 mk., jonka mukaan laivan koko hinta on 1,290.000 mk. SYLFIDIN 292,500 mk, joten 1/430 osa tekee 1,300 mk. ja laivan koko arvo 559,000 mk. Mainituissa kolmessa laivassa yhteensä 1/430 osasta maksettiin 6,500 mk, jonka mukaan niiden yhteinen koko hinta on 2,795.000 mk.

Mikäli olemme kuulleet tulee maanviljelysneuvos Kordelin edelleen pitämään mainittujen laivain kotipaikkana Rauman kaupungin.


L-S. 1.3.1917.

 

Suuri laivaosakeyhtiö muodostettu Raumalle.

Maanviljelysneuvos Alfred Kordelin on luovuttanut äskettäin ostamansa fregattilaivat IMPERATOR ALEKSANDER II, SYLFID ja FINLAND täällä perustetulle ja kotipaikkaoikeutta nauttivalle osakeyhtiölle, jonka osakepääoma on 3 miljoonaa markkaa jaettuna 250 markan suuruisiin osakkeisiin. Yhtiön johtokuntaan on valittu maanvilj.neuvos Alfred Kordelin, merikoulunjohtaja J. W. Laine ja merikapteeni G. Wass. Yhtiön isännöitsijänä toimii viimemainittu. Mikäli olemme kuulleet on yhtiö aikeissa hankkia uusia laivoja.

Ottokatselmus 22.10.1900

Päällikkö Frans August Lauren

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PäällikköF. A.Lauren1869Rauman mlk
PerämiesJ. W.Grålund1869Rauma140 mk
PerämiesK. O.Ringbom1873Rauma120 mk
KonstaapeliE. F.Bergfors1860Rauma80 mk
PursimiesJ. V.Friberg1863Rauman mlk68 mk
KirvesmiesV. F.Lindblom1865Rauman mlk73 mk
KirvesmiesG. V.Koskinen1877Eurajoki68 mk
MatruusiJ.Nyblom1856Rauman mlk65 mk
MatruusiG.Roos1872Rauman mlk63 mk
MatruusiG. W.Euren1873Rauman mlk62 mk
MatruusiO.Äärilä1872Hinnerjoki/Rauma60 mk
MatruusiW. E.Andrell1875Rauma60 mk
MatruusiS. W.Stenroos1869Rauman mlk60 mk
MatruusiJ. S.Löfgren1874Rauman mlk58 mk
MatruusiG. B.Hellsten1877Pori58 mk
PuolimatruusiG. W.Rosenlund1878Rauman mlk50 mk
PuolimatruusiF. W.Juinni1876Nakkila40 mk
PuolimatruusiF. R.Lehto1883Rauman mlk40 mk
PuolimatruusiJ. N.Wahlroos1884Rauman mlk40 mk
JungmanniF. E.Rosenlund1882Rauman mlk30 mk
JungmanniPaulSöderholm1876Turku/Kuopio25 mk
JungmanniRudolfSöderholm1883Hiittinen/Kuopio20 mk
KokkiF.Lundström1862Rauman mlk25 mk
StuerttiEdv.Laihonen1871Pyhämaa90 mk

Ottokatselmus 07.08.1902

Päällikkö F.A. Lauren

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesG. W.Österlund1877Nauvo150 mk
PerämiesP. B.Ekroth1881Rauma110 mk
KonstaapeliE. F.Bergfors1860Rauma90 mk
KirvesmiesV. F.Lindblom1865Rauman mlk75 mk
MatruusiJ. R.Haapanen1865Rauman mlk55 mk
MatruusiK. G.Järvinen1869Eurajoki52 mk
MatruusiK. V.Nordlund1871Eurajoki52 mk
MatruusiJ. N.Mäkilä1875Rauman mlk52 mk
MatruusiJ. V.Björkqvist1875Rauma50 mk
MatruusiA. M.Grönroos1880Mynämäki50 mk
MatruusiF. I.Aalto1876Eurajoki50 mk
PuolimatruusiP. R.Gallen1885Rauma38 mk
PuolimatruusiK. V.Söderman1879Rauma36 mk
PuolimatruusiA.Mäkilä1877Rauman mlk36 mk
PuolimatruusiW. A.Lindgren1872Uusikaupunki/Hinnerjoki36 mk
PuolimatruusiS. E.Renkman1880Laitila35 mk
JungmanniO. E.Leino1881Eurajoki25 mk
JungmanniBertelÖstman1884Rauma25 mk
JungmanniS.Grönroos1883Rauman mlk20 mk
JungmanniE. O.Ekman1885Rantasalmi20 mk
StuerttiHj.Grönroos1883Rauma60 mk
KokkiJ.Viljanen1884Pyhämaa25 mk

Ottokatselmus 27.08.1903

Päällikkö F.A Lauren

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
StuerttiFransHellsten1877Laitila100 mk
KirvesmiesV. F.Lindblom1865Rauman mlk/Rauma90 mk
PursimiesJ.Osmonen1865Eurajoki/Rauma85 mk
MatruusiS.Malmsten1871Laitila/Rauma70 mk
MatruusiWilh.Aalto1877Pyhämaa60 mk
MatruusiG. M.Rantanen1880Rauma60 mk
MatruusiG. W.Rosenlund1878Rauman mlk/Rauma60 mk
PuolimatruusiK. S.Sjöblom1882Rauma50 mk
PuolimatruusiJ. V.Stenlund1884Rauma35 mk
PuolimatruusiF. O.Blomberg1884Rauma35 mk
PuolimatruusiJ. G.Urhonen1885Rauma35 mk

Ottokatselmus 03.10.1904

Päällikkö F.A. Lauren

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesG. W.Grander1876Pori/Rauman mlk110 mk
MatruusiJ. N.Lindroos1882Rauman mlk55 mk
MatruusiK. M.Roos1886Rauma55 mk
MatruusiF. A.Toivonen1883Pyhämaa45 mk
PuolimatruusiF. J.Nordberg1881Eurajoki/Rauman mlk35 mk
JungmanniP. A.Knull1888Loviisa/Rauma20 mk
JungmanniSelimLeinonen1887Rauma22 mk
JungmanniA. H.Fagerström1885Pyhämaa25 mk
JungmanniG. W.Jokila1886Rauman mlk20 mk
KokkiI. A.Blomqvist1888Rauma20 mk

Ottokatselmus 26.11.1904

Päällikkö

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
Puolimatruusi Johan WiktorWiljanen1886Rauma30 mk

Ottokatselmus 13.07.1906

Päällikkö K.F. Lindeman

Info

Rullassa ei mainintaa syntymäajasta, -paikasta, asuinkunnasta eikä palkasta.

Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
I perämiesO. W.Blom
KonstaapeliI. V.Friberg
StuerttiM. E.Rosendahl
PursimiesJ. F.Palmroos
KirvesmiesJ.Arnfors
MatruusiP. S.Almqvist
MatruusiJ. N.Rantanen
MatruusiF. Hj.Nylund
MatruusiA. W.Lehtonen
PuolimatruusiJ. JJusten
PuolimatruusiF. A.Nurmi
PuolimatruusiO. W.Engblom
PuolimatruusiG.Wahander
JungmanniE. J.Almqvist
JungmanniA. A.Ekholm
JungmanniO. W.Fogel
JungmanniW.Wilen
JungmanniE. D.Nikander
JungmanniG.Lindvall
JungmanniE. W.Asplund
JungmanniJ.Laisi
JungmanniE. A.Liukkonen

Ottokatselmus 18.07.1906

Päällikkö

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
II perämiesG. W.Brander1876Pori/ Rauma110 mk
MatruusiM.Roos1866Rauma55 mk

Ottokatselmus 28.06.1909

Päällikkö Gustaf William Wass

Info

?Etelävaltamerelle? (ei mainintaa syntymäajoista)

Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
1.PerämiesArturNyströmRauma120 mk
2. PerämiesRagnarStackelbergRauma90 mk
PursimiesJoh. EngrenRauma80 mk
1. KirvesmiesJ. W. E. L. StenvallRauma75 mk
2. KirvesmiesVikt. Arv. LaivoPyhämaa65 mk
MatruusiGust. Edv. NylundRauma65 mk
MatruusiElis Joh. ElorantaPyhämaa55 mk
PuolimatruusiUuno Leand. ToivonenEurajoki40 mk
PuolimatruusiArturHolmbergRauma40 mk
PuolimatruusiGust. A. FribergRauma35 mk
PuolimatruusiJoh. Vikt. GustafssonEurajoki40 mk
PuolimatruusiFrans Emil StenvallRauma35 mk
PuolimatruusiPaul B. SaarinenRauma35 mk

Ottokatselmus 31.08.1911

Päällikkö Emil Engblom

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
2. PerämiesFrans Waldemar Kumlander1884Rauma95 mk
PursimiesJohanSaloSaloRauman mlk/Rauma80 mk
KirvesmiesRob.Aaltonen1882Rauma80 mk
MatruusiJoh. Salonen187775 mk
PuolimatruusiAlfred V. Laihonen1891Pyhämaa/Rauma40 mk
PuolimatruusiIvar Niemi1889Pori/Rauma40 mk
PuolimatruusiMaur. Em. Karsten1893Rauma35 mk

Ottokatselmus 07.09.1911

Päällikkö

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
StuerttiEdviLaitonen1871Pyhämaa100 mk
MatruusiEmilUrho1874Pyhämaa75 mk
MatruusiKustaa E. Nyman1887Pyhämaa55 mk
PuolimatruusiMauno Samuli Salo1889Pyhämaa45 mk
PuolimatruusiFrans Nikan. Koskinen1893Eura/Rauman mlk35 mk
PuolimatruusiOsk. Wendelin1892Viipuri/Hämeenlinna35 mk
KokkiPaul Joh. Nyman1893Rauma40 mk
OppilasErikHjelt1896Helsinki
OppilasG. A. Lindström
OppilasTyko W. T. Pohjaheimo1896Humppila/Helsinki
OppilasVäinöMattila1890Tammela
OppilasNestorNäre1893Pori

Ottokatselmus 07.08.1915

Päällikkö J. Engblom

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
1. PerämiesWäinöKorhonen1878Ii/Rauma200 mk
2. PerämiesOskarBlomberg1884Rauma150 mk
PursimiesFrans Verner Penttilä1881Nakkila/Rauma95 mk
MatruusiFrans Mauritz Roslöf1886Rauma95 mk
MatruusiKustaa Verner Rosvall1888Laitila85 mk
MatruusiKarl Viktor Stenroos1885Eurajoki80 mk
MatruusiBernhardHellman1890Urjala80 mk
PuolimatruusiFrans Jalmar Rostedt1895Eura/Kiukainen55 mk
PuolimatruusiKosti Emil Lehtonen1896Pyhämaa/Pyhäranta55 mk
PuolimatruusiAleks. Albinus Laaksonen1895Laitila40 mk
JungmanniArvo F.Laine1894Rauman mlk35 mk
JungmanniEdvinKarppinen1896Rauma30 mk
JungmanniKostiSaarinen1897Rauman mlk30 mk
JungmanniLauri Laurén1899Rauma25 mk
KeittäjäFrans W. Nyström1895Rauman mlk50 mk

Ottokatselmus 09.08.1915

Päällikkö

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
MatruusiViktorRintanen1883Laitila/Rauma100 mk
PuolimatruusiEdvin EmilJalava1896Pori50 mk