Imperator Alexander II 1885

Aluksen tilasi liverpoolilainen R.W.Leyland & Co ja se rakennettiin korvaamaan edellinen, huono-onninen Grassendale ( I ), joka oli valmistunut samalta telakalta kolme vuotta aikaisemmin. Ensimmäinen Grassendale lähti 17. toukokuuta 1884 New Yorkista kohti määräsatamaa Shanghaita, saapumatta kuitenkaan koskaan perille. Kun aluksen katoamisesta oli kulunut niin kauan aikaa, että sen voitiin katsoa tuhoutuneen merellä, varustamon pääosakas Ralph Watts Leyland tilasi samalta R.Williamson & Son–telakalta uuden aluksen, joka rakennettiin samojen piirustusten avulla. Alukset nimettiin erään kylän mukaan, jossa Leylandin suku omisti useita kiinteistöjä. Nykyään Grassendale on Liverpoolin lähiö. Uuden laivan rakentaminen alkoi lokakuussa 1884 ja se laskettiin vesille 1885.

Whitehaven News 21.5.1885

Viime torstaina aamupäivällä herrojen R. Williamson & Son telakalla ja sen ympäristössä oli meneillään iloinen tapahtuma. Telakalla, satamassa ja laiturin nokalla oli läsnä suuri joukko iloisia ja jännittyneitä ihmisiä, jotka olivat tulleet todistamaan, kun edellä mainitun telakan rakentama fregatti Gassendale lasketaan veteen. Etukäteen oli kerrottu, että mielenkiintoinen asia tapahtuu kello puoli yksitoista, mutta huolimatta valmistelevista töistä laiva ei lähtenytkään liikkeelle kun tukipuut poistettiin. Tämän jälkeen höyryhinaaja Confidence kiinnitti hinausköyden alukseen ja yritti vetää sitä liikkeelle, mutta ei onnistunut yrityksessään. Kun uusi höyryhinaaja Grace teki samanlaisen yrityksen, päättyi se köyden katkeamiseen. Tämän jälkeen Gracen kapteeni Lister kiinnitytti vielä vahvemman köyden, mutta laiva pysyi paikoillaan. Williamson & Son telakan miehet jatkoivat ponnistelujaan ja toivat paikalle hydraulisen sylinterin, jonka avulla alusta ryhdyttiin kiilaamaan liikkeelle. Tällöin se vihdoin nytkähti ja liikuttuaan hyvin hitaasti ensin yhden jalan matkan, se alkoi kiihdyttää vauhtiaan ja lipui veteen yleisön hurratessa iloisena. Aluksen oli aikaisemmin kastanut Manchesterista kotoisin oleva rouva Linn, joka on aluksen päällikkö Linnin puoliso. Hänen seurassaan kastajaiskorokkeella olivat neiti Yates, herra J.Yates (Clarendon House, Clifton), neiti Todd, neiti Williamson, herra T. Williamson, herra R. Williamson, herra H. Williamson ja herra J. Taylor. Tämän jälkeen  Grace ja Confidence hinasivat aluksen turvallisesti varustelulaituriin.

Grassendale on seuraavien hienojen laivojen sisaralus; Aigburth, Crown of England and Garston, jotka kaikki on rakentanut herrat Williamson & Son. Se on nimetty huono-onnisen aluksen mukaan, joka katosi jokin aika sitten Kiinan vesillä. Grassendalen omistaa liverpoolilainen R.W. Leyland & Co. ja se on suunniteltu liikennöimään alusmaihimme. Aluksen mitat ovat seuraavat: pituus 267 jalkaa, leveys 39 jalkaa ja ruuman korkeus 23 jalkaa ja 7 tuumaa. Sen nettovetoisuus on noin 1800 tonnia ja lastikapasiteetti noin 2800 tonnia ja sen luokitus on Lloyds A1. Laiva on rakennettu raudasta ja rakennuslevyt on toimittanut Consett Ironworks.

Leylandien liiketoimien alku

Varakkaasta perheestä kotoisin oleva Ralph Watts Leyland (1842–1921) oli 1860-luvulla lähtenyt hoitamaan terveyttään Istanbuliin ja palattuaan Etelä-Amerikan kautta takaisin kotimaahansa, hän hankkiutui osakkaaksi merivakuutusten parissa toimivaan yritykseen. Muutaman vuoden kuluttua hän perusti yhdessä veljensä George Richardson Leylandin kanssa oman yrityksen, joka alkoi myydä merivakuutuksia.

Liiketoimet menestyivät hyvin ja 1870-luvun lopulla Leylandit olivat vuosittain vakuuttamassa yli sataa purjelaivaa. Vakuutukset olivat matkakohtaisia ja näin ollen moniin aluksiin myytiin vakuutuksia useita kertoja vuodessa. Tästä oli enää lyhyt askel varustamotoimintaan, sillä veljekset alkoivat myös ostaa osuuksia purjealuksista, joiden kannattavuudesta ja riskeistä heillä oli ehkä tavallista enemmän tietoa.

R.W.Leyland & Company

Leylandin veljekset ostivat ensimmäiset aluksensa käytettyinä. Oma varustamotoiminta alkoi, kun Pride of Wales ostettiin vuonna 1874. Alusten lukumäärä kasvoi vuosikymmenen loppua kohti ja kun päätös ensimmäisen uudisrakennuksen tilaamisesta kesällä 1881 tehtiin, oli varustamolla ennestään kuusi alusta. Ensimmäinen uusi alus oli Grassendale ja sitä varten perustettiin oma osakeyhtiö, jossa oli 230 kappaletta 100 punnan suuruisia osakkeita. Leylandin veljekset vakuuttivat laivan 2 000 puntaa suuremmasta summasta kuin he itse olivat siitä maksaneet. Lisäksi alus oli vakuutettu kaappauksen ja meripantin varalle. Ralph omisti 26 osaketta ja George 22 osaketta. Suvun muilla jäsenillä oli lisäksi 22 osaketta.

Ensimmäisen Grassendalen jälkeen tilattiin samalta telakalta sisaralus nimeltään Aigburth, ja kohta sen jälkeen vielä yksi sisar, nimeltään Garston. Tämän jälkeen varustamo siirtyi Oswald, Mordaunt & Company–nimisen telakan asiakkaaksi, joka rakensi vuosien kuluessa Leylandin varustamolle 15 purjealusta. Oswald, Mordaunt & Company rakensi samaan aikaan (1884) toiselle varustamolle (Swyny) County of Clare–nimisen teräsfregatin, joka ostettiin myöhemmin Raumalle ja sai nimen Sylfid.

Merenkulku eli 1880-luvun alkuvuosina korkeasuhdanteen aikaa ja Leylandilla oli hyvä maine sijoittajien keskuudessa. Kiinteä yhteistyö Oswald, Mordaunt & Company:n kanssa koitui myös eduksi, sillä telakka pystyi toimittamaan laivoja hyvinkin edullisella hinnalla, koska niitä tilattiin siltä säännöllisesti ja suuria määriä.

Leylandit ottivat ilmeisen suuria riskejä, jota kuvaa kuuden laivan tilaaminen 12 kuukauden sisällä vuosina 1884 ja 1885. Asiaa selittää myös sijoittajien kiinnostuminen ja laivojen omistuksen rakentaminen osakeyhtiöiksi, joiden osakkeiden myyminen ja ostaminen näyttää olleen vilkasta Liverpoolin pörssissä. Laivoihin haluttiin sijoittaa ja Leyland myi osakkeita. Seurauksena oli luonnollisesti liikaa laivoja, jotka joutuivat kilpailemaan lasteista. Rahtien hinnat laskivat rajusti.

Leyland Line näyttää kuitenkin selvinneen varsin mukavasti, koska se ei ollut luopunut vakuutustoiminnastaan. Varustajat muodostivat pooleja, joissa he maksoivat varoja ”yhteiseen kassaan”, josta niitä voitiin jakaa onnettomuustapauksissa. Leylandit hoitivat pooleja ja muodostamiaan laivanvarustusosakeyhtiöitä. Palkkiona työstään he saivat prosenttiosuudet laivojen tuotoista.

Vuonna 1888 R.W.Leyland & Companyllä oli 21 purjealusta, joita he operoivat. Merimiehet kutsuivat varustamoa nimellä ”Hungry Goose Line”. Nimi juontui varustamon lipusta, jossa heraldinen hanhi pitää nokassaan kolmea meriheinää. Tultaessa 1890-luvulle varustamo alkoi suunnitella siirtymistä höyrylaivoihin ja Leylandit alkoivat ostaa osakkeita näistä laivoista. Ensimmäinen oman varustamoon nimiin rakennettu höyrylaiva oli ajan mittapuun mukaan suuri, 3 250 tonnin Planet Mercury, joka valmistui 1894.

Grassendale myyntiin

Myös varustamotoiminnassa tapahtui muutos ja kaikista aluksista muodostettiin vuoden 1895 lopulla yksi yhtiö, nimeltään Leyland Shipping Company. Taustalla oli veljesten erilaiset näkemykset, jonka johdosta nuorempi veli George Leyland myi omat osakkeensa perheen ulkopuolisille sijoittajille. Uusi yritys ei menestynyt ja sen osakkeiden arvo alkoi laskea Liverpoolin pörssissä. Varustamon laivoista suurin osa oli edelleen purjelaivoja, joille oli yhä vaikeampi saada rahteja molempiin suuntiin (round voyages) ja osa matkoista jouduttiin tekemään painolastissa. Vuonna 1897 vain kuusi purjealusta viidestätoista onnistui tekemään matkan, jossa se kuljetti lastia koko matkan ajan. Vanhempi Leyland pyrki parantamaan kannattavuutta laskemalla alusten vakuutusarvoja siten, että ne olivat vakuutettu ainoastaan oikeasta hinnastaan ja ylivakuuttamisesta luovuttiin. Näissä olosuhteissa Leyland yhtiökumppaneineen päätti myös myydä Grassendalen.

Imperator Alexander II

Kauppa solmittiin 15.7.1899 Clarkson & Companyn kautta ostajan ollessa Gabriel Granlund Junior Raumalta. Alus rekisteröitiin 8.8.1899 Rauman alusrekisteriin nimellä Imperator Alexander II Venäjän keisarin ja Suomen suurruhtinaana 18551881toimineen Aleksanteri II mukaan. Aluksen 24-henkisen miehistön päälliköksi tuli kapteeni Viktor Albert Henriksson.

Rauman Lehti 5.8.1899

Fregatti IMPERATOR ALEKSANDER II, jonka kaupp. Gabr. Granlund nuorempi on äskettäin ostanut toiminimi R. W. Leyland & kumpp:ilta Liverpoolista, on tämän viikon ollut satamassamme valmistaakseen lähtöään Hudiksvalliin ja sieltä Melbourneen Austraaliassa. Tämä on Rauman suurimpia laivoja – ja ehken suurin purjelaiva mikä Rauman satamassa koskaan on käynyt. Sentähden onkin kaupunkilaisia joukko joukon perästä käynyt satamassa tätä uutta tulokasta katsomassa ja katsomista se ansaitseekin. Laiva on 270 jalkaa (82,35 m.) pitkä, n. 40 jalkaa (12,2 m.) leveä ja 24 j. (7,32 m.) korkea, vetää 1.768 rek.tonnia ja on rakennettu raudasta Workingtonissa v. 1885. Miehistöön kuuluu 24 henkilöä. Laiva on myös nopeakulkuinen, päätellen siitä, että se tuli kahdessa vuorokaudessa Kööpenhaminasta tänne. Päällikkönä laivassa on kapteeni W. A. Henriksson.

Rauman Laivanvarustaja-yhtiö

Granlundien varustamotoimelle kävi lopulta huonosti, jonka vuoksi Imperator Alexander II, Finland sekä Sylfid myytiin samassa pakkohuutokaupassa 28.2.1907. Huutokaupassa Imperator Alexander II siirtyi Kansallis-Osake-Pankin omistukseen, jolle suurin osa laivasta oli pantattuna lainojen vakuutena. Rauman Seurahuoneella pidettiin 1.3.1907 kokous, jossa läsnä olevat herrat päättivät ostaa pakkohuutokaupassa myydyt laivat kullekin laivalle perustettavan laivanisännistöyhtiön nimiin (Rauman Laivanvarustaja-yhtiö). Uuden yhtiön pääisäntä oli kauppalaivuri Johan Tork. Kokouksessa olivat edustettuina seuraavat henkilöt tai yritykset ja laivan omistusosuudet jakautuivat seuraavasti:

 Kauppias Alfred Kordelin 100/430
 T:mi Lehtinen & Sofronoff 80/430
 Tehtailija Karl Fr. Sjöblom 80/430
 Maisteri Wilhelm Panelius 25/430
 Kauppalaivuri Johan Tork 40/430
 Merikapteeni Frans Tork 10/430
 Kauppias Fredrik Lehtinen 30/430
 Kauppias Antti Alanko 20/430
 Tehtailija Isak Östman-Kallio 10/430
 Kauppakonttoristi Wilhelm Wainio 10/430
 Merikapteeni Oskar W. Lundén 25/430

KOP myi Imperator Aleksander II:n uudelle yhtiölle 5.3.1907. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin maisteri Panelius. Saman vuoden marraskuussa Imperator Alexander II kävi lyhyesti karilla Australian edustalla. Päällikkönä oli tuolloin kapteeni Frans Wilhelm Tork.

Länsi-Suomi 30.11.1907

Merivahinko. St Johnista Canadasta saapuneen sähkösanoman mukaan on raumalainen fregattilaiva IMPERATOR ALEXANDER II , kapteeni F. W. Tork, matkallaan Campbelltownista Melbourneen, joutunut karille Restingouchessa lähellä Campbelltownia. Laiva on sittemmin päässyt karilta ja hinattu varmaan ankkuroimispaikkaan Dalhousessa, Campbelltownin ulkosatamassa.

Imperator Alexander II kulki pääasiassa Australian liikenteessä ja vuonna 1907 fregatti purjehti Englannin kanaalista (Lizard) 74 päivässä Australian Wallaroon. Matka oli ennätysmäisen nopea, koska yleensä tähän matkaan kului noin 90 päivää.

Aluksen suomalaiset päälliköt:

 Viktor Albert Henriksson 29.06.1899 - 13.07.1904
 K.F. Lindeman 13.07.1904 - 09.09.1905
 Viktor Albert Henriksson 09.09.1905 - 13.08.1907
 Frans Wilhelm Tork 13.08.1907 - 1911
 Emil Julius Rosvall 1912 - 1918 syyskuu

Kordelin ja Oy Tonnage Ab

Tammikuussa 1917 Alfred Kordelin osti loputkin Rauman Laivanvarustaja-yhtiön (kutsuttiin myös Wilhelm Paneliuksen varustamoksi) osakkeista. Hän sai osuudet haltuunsa heti, samoin kuin ne rahdit ja muut tulot, joita ei vielä oltu tilitetty. Myyjinä olivat seuraavin osuuksin kauppaneuvos Wladimir Sofronoff 80/430, kauppalaivuri Johan Tork 40/430, kauppias Fredrik Lehtinen 30/430, maisteri Wilhelm Panelius 25/430, toimitusjohtaja Antti Alanko 20/430, merikapteeni Frans W. Tork 10/430, tehtailija Isak Kallio 10/430 ja kauppias Wilho Wainio 10/430. Ennestään Kordelin omistus laivoissa oli 180/430. Sanomalehti Länsi-Suomi oletti edellä mainittujen lisäksi myös merikapteeni O. W. Lundénin myyvän osuutensa 25/430 laivoista Kordelinille.

Kordelinin omistukseen tulleet Imperator Alexander II, Finland ja Sylfid purjehtivat Atlantilla ympärysvaltojen rahtiliikenteen palveluksessa ja antoivat omistajalleen hyvät rahtitulot. Kordelin katsoi tarkoituksenmukaiseksi perustaa uuden laivanvarustusyhtiön ja näin sai 2.4.1917 alkunsa Oy Tonnage Ab, jonka osake-enemmistö oli Kordelinin. Johtokunnan jäseninä olivat Kordelinin lisäksi merikapteeni, varakonsuli ja merikoulun johtaja Frans Wilhelm Laine ja merikapteeni Gustaf Wilhelm Wass sekä varatuomari Risto Ryti, joka toimi Kordelinin lainopillisena neuvonantajana. Kordelin oli johtokunnan puheenjohtaja ja varsinainen keskushenkilö, merikapteenit muodollisesti toimitusjohtajina. Yhtiön kotipaikka oli Rauma ja osakepääoman suuruus 3 milj. mk.

Oy Tonnage Ab:n toiminnan alkaessa Imperator Alexander II, päällikkönään nyt kapteeni Emil Julius Rosvall, oli saapunut Buenos Airesista viljalastissa Bristoliin ja lähti 15.4.1917 takaisin Buenos Airesiin hiililastissa ja sieltä edelleen pellavansiemenlastissa New Yorkiin, jonne se saapui 21.11.1917.Myöhemmin Oy Tonnage Ab:n omistukseen kuuluivat myös parkkilaiva Ira sekä kuunari Nimrod, jotka kuitenkin olivat toimettomina kotisatamassa Suomessa tuottamatta mitään.

Alfred Kordelin kuoli 49-vuotiaana venäläisen matruusin ampumana Suomen itsenäistymistä edeltäneessä kuohuntavaiheessa ns. Mommilan kahakassa 7.11.1917. Vajaan puolentoista vuoden kuluttua tästä hänen perustamansa ja johtamansa laivayhtiön toiminta päättyi siten, että yhtiö oli myynyt kaikki laivansa.

Länsi-Suomi 23.11.1918

Yhdysvallat sekaantuvat suomalaisten laivakauppoihin.Kieltäytyvät hyväksymästä Suomesta Ruotsiin myytyjen laivojen lipunvaihtoa.

Viime elokuussa myytiin Suomen hallituksen antamalla lisenssillä eräälle ruotsalaiselle laivanvarustajayhtiölle Alfred Kordelin-vainajan kuolinpesän omistamat fregattilaivat IMPERATOR ALEKSANDER II ja SYLFID. Myynnin tapahtuessa IMPERATOR oli matkalla Sydneystä New Orleansiin Yhdysvalloissa ja SYLFID matkalla Buenos Airesista Pohjois-Amerikan itärannikolle.Näinä päivinä ovat molemmat laivat saapuneet määräpaikkoihinsa, joissa niiden oli määrä vaihtaa omistajaa ja samalla lippua.

Laivan ent. omistajille saapuneen sähkösanoman mukaan on kuitenkin Yhdysvaltain hallitus kieltäytynyt toistaiseksi hyväksymästä ainakin IMPERATOR ALEKSANDER II lipunvaihtoa New Orleansissa ja siten sekaantunut kauppaan estäen laivan siirtymisen uudelle omistajalle. Samoin lienee tapahtunut SYLFIDIN suhteen, vaikkakaan siitä ei ole tullut virallista tietoa.Huomautettakoon vielä, että laivoja ei kuitenkaan ole takavarikoitu. Tapahtuman johdosta on ryhdytty pikaisiin neuvotteluihin.

Ruotsin aika ja tuho

Epäselvyyksistä huolimatta Imperator Alexander II kirjattiin Tukholman alusrekisteriin 5.4.1919 omistajanaan Ab Svenska Handels- & Sjöfartskompaniet (Sven Låftman). Aluksen uudeksi nimeksi tuli Ernst. Omistussuhteesta ei kuitenkaan tullut pitkää ja jo 13. marraskuuta 1919 Ab Harald Schüssler osti laivan. Seuraavat kaupat tehtiin 8.1.1920 ja nyt fregatti siirtyi tunnetun Ab Svenska Lloyd–varustamon laivastoon, kotipaikkana Göteborg. Luovutus tapahtui Brasilian Santoksessa ja päälliköksi siirtyi Karl Mattson.

Ernst lähti merikelpoisessa kunnossa Santoksesta torstaina 15. tammikuuta 1920 lastinaan 2 800 tonnia puristettuja rehukakkuja, joiden määränpää oli Tanskan Århus. Matka Atlantilla ja Pohjanmeren yli sujui onnellisesti ja 24. helmikuuta fregatti saapui Tanskan pohjoiskärjessä sijaitsevan Skagenin niemen luo. Luotsi nousi laivaan tehtävänään luotsata Ernst Herthas Flak–nimisen miinakentän poikki Ruotsin aluevesille. Päällikkö Mattson yritti saada hinaajaa, mutta tämä ei onnistunut, koska laivojen lämmittäjät olivat aloittaneet lakon ja menneet maihin. Myrsky alkoi nousta lännestä ja päällikkö päätti jatkaa matkaa. Tämän Ernstistä ei enää kuultu mitään ja kahden vuorokauden kuluttua ensimmäiset hylynkappaleet ajautuivat maihin. Laiva voitiin tunnistaa pelastusliiveistä ja myöhemmin rantaan ajautui myös kolme ruumista, jotka haudattiin Gullholmenin hautausmaalle.

Kului vuosikymmeniä, kunnes vuonna 1998 tanskalainen sukeltaja Allan Jensen löysi aluksen hylyn 47 metrin syvyydestä ja se pystyttiin tunnistamaan laivakellosta, jossa luki:

”Grassendale - 1885 - Liverpool”

Varustaja Leylandin karu kohtalo

Vuosisadan vaihtuessa Leyland Shipping Company tilasi edelleen höyrylaivoja mahdollisuuksien mukaan ja alkoi myydä pois vanhimpia purjealuksiaan. Höyrylaivoilla pyrittiin operoimaan säännöllisessä linjaliikenteessä Yhdysvaltoihin. Tässä liikenteessä Leylandilla oli useita suuria ja voimakkaita kilpailijoita, minkä vuoksi varustamon kannattavuus ei ollut enää entisellään. Purjelaivavarustajat olivat aikaisemmin perustaneet yhteistyöelimen nimeltään International Sailing Shipowners Union, jolla pyrittiin vähentämään kannattamattomia rahteja. Unioni määritteli hintatason, jonka alle yksikään jäsen ei suostuisi menemään.

Vuoden 1908 lopulla R.W. Leyland jäi eläkkeelle heikentyneen terveytensä vuoksi ja tässä vaiheessa vanhojen purjelaivojen arvo oli laskenut merkittävästi. Niitä ei enää haluttu ja niinpä purjelaivoista sai myynnin yhteydessä niiden todellista arvoa huomattavasti vähemmän. Purjelaivakausi oli tulossa tiensä päähän Brittein saarilla. Leyland Shipping Companyn purjelaivakauden päättäminen tapahtui vuosina 1910–1912, jolloin alukset Allerton, Ditton, Fulwood, Halewood, Leyland Brothers, Riversdale, ja Wavertree myytiin pois. Näiden yhteinen myyntihinta oli ainoastaan 27.300 puntaa.

Varustamon osake-enemmistö myytiin ja höyrylaivat siirtyivät J. H. Welsford & Companyn hoitoon. Ne kuljettivat Gulf Transport Linen nimissä pääasiassa puuvillaa Meksikon lahdelta Liverpooliin. Viimeinen Leylandin höyrylaiva Planet Neptune selvisi ensimmäisestä maailmansodasta ja se myytiin Italiaan vuonna 1922 . Näin Leylandin varustamo katosi maailman valtameriltä.

Ralph Watts Leyland oli näin menettänyt lähes kaiken omaisuutensa. Pakkohuutokauppojen jälkeen entinen varustaja Leyland asui elämänsä viimeiset vuodet vaatimattomissa olosuhteissa yhdessä vaimonsa kanssa. Vuonna 1921 tämä yksi 1800-luvun lopun merkittävimmistä englantilaisista purjelaivavarustajista kuoli 79-vuotiaana. Perinnönjaossa hänen omaisuutensa arvoksi saatiin 600 puntaa, mutta kun kaikki velat ja laskut oli maksettu – jäi jäljelle yksi (1) punta.

Lähteet:

Hallila, Aimo: Alfred Kordelin (1974), Soinila, Hannu: Rauman kauppalaivasto 1890-1910. Brassip Piukka 3 (1995), Walker, David: Champion of Sail. R.W. Leyland and his Shipping Line (1986)

Tyyppi 3-mastoinen rautafregatti
Telakka R. Williamson & Son, Workington, 1885
Vuosi /
Bruttovetoisuus 1860
Nettovetoisuus1819
Pituus 81.4
Leveys 11.9
Rekisterinumero
Rakennettu: 27.05.2021
Poistettu 27.05.2021

Rauman alusrekisteriValtameripurjealus

Lehtiartikkelit

RL. 22.6.1899.

 

Laivankauppa. Gabr. Granlund nuorempi on näinä päivinä toiminimi R. W. Leyland & kumpp:lta Liwerpoolista ostanut rautaisen fregattilaivan nimeltä GRASSENDALE. Laiva vetää 1.765 rek.tonnia ja on rakennettu v. 1885 Workingtownissa, nyt se purkaa parhaillaan Antverpenissa. Laivan päälliköksi tulee kapteeni W. A. Henriksson ja kuuluu laiva saavan uuden ostajan haltuun jouduttuaan nimekseen IMPERATOR ALEKSANDERII.


RL. 5.8.1899.

 

Fregatti IMPERATOR ALEKSANDER II, jonka kaupp. Gabr. Granlund nuorempi on äskettäin ostanut toiminimi R. W. Leyland & kumpp:ilta Liverpoolista, on tämän viikon ollut satamassamme valmistaakseen lähtöään Hudiksvalliin ja sieltä Melbourneen Austraaliassa. Tämä on Rauman suurimpia laivoja – ja ehken suurin purjelaiva mikä Rauman satamassa koskaan on käynyt. Sentähden onkin kaupunkilaisia joukko joukon perästä käynyt satamassa tätä uutta tulokasta katsomassa ja katsomista se ansaitseekin. Laiva on 270 jalkaa (82,35 m.) pitkä, n. 40 jalkaa (12,2 m.) leveä ja 24 j. (7,32 m.) korkea, vetää 1.768 rek.tonnia ja on rakennettu raudasta Workingtonissa v. 1885. Miehistöön kuuluu 24 henkilöä. Laiva on myös nopeakulkuinen, päätellen siitä, että se tuli kahdessa vuorokaudessa Kööpenhaminasta tänne. Päällikkönä laivassa on kapteeni W. A. Henriksson.

RL. 13.2.1906.

 

Kuolonsanoma mereltä. Tänne tulleen sähkösanoman mukaan on t.k. päivältä on IMPERATOR ALEKSANDER II:ssa palvellut merimies J. O. Ringbom Rauman maaseurakunnasta kuollut. Vainaja oli perheellinen.

L-S. 26.1.1907.

 

Laivahuutokauppa. Toiminimi Gabr. Granlund & Co:nkonkurssipesän  velkojain asiasta tekemän päätöksen mukaan myydään mainitun konkurssipesän  omistamat alempana luetellut rautaiset fregattilaivat julkisella vapaaehtoisella huutokaupalla, joka pidetään tämän Rauman kaupungin seuratalolla torstaina ensi helmikuun 28 p:nä klo 11 edellä puolenpäivän huutokauppatilaisuudessa tarkemmin määrättävillä ehdoilla.

 

IMPERATOR ALEKSANDER II, joka on 1,798 rek.tonnin kantoinen ja rakennettu raudasta R. Williamson & Son’in telakassa Workingtonissa Englannissa v. 1885, on luokassa 100. A.   1. E. L. ja läpikäynyt S.S. N:o 2 Sunderlandissa syyskuussa 1906 sekä lastaa 2,800 tonnia kuollutta painoa: noin 850 standarttia.

 

FINLAND, joka on 1,562 rek.tonnin kantoinen ja rakennettu raudasta W. B. Thomson & Co:n Ltd telakassa Dundeessa Skotlannista v. 1887, on luokassa 100 A. 1. E. L. ja läpikäynyt S.S. N:o 1 Glasgovissa v. 1904 sekä lastaa 2,450 tonn kuollutta painoa: noin 775 standerttia.

 

SYLFID, joka on 1,467 rek.tonnin kantoinen ja rakennettu raudasta Osvald Mordaunt & Co:n telakassa Southamptonissa Englannissa v. 1884, on luokassa 100 A. 1. W. L. ja läpikäynyt S. S. N:o 2 Hampurissa v. 1905 sekä lastaa 2,300 tonnia kuollutta painoa: noin 725 standarttia.

 

ja ilmoitetaan ostoon halukkaille, että FINLANDILLAja SYLFIDILLÄon korottomat valtion kuoletuslainat: FINLANDILLA 125,000 mk. ja SYLFIDILLÄ83,333 mk. 33 penniä.

 

Kaikilla joilla on etuoikeuksia mainittuihin aluksiin, kehoitetaan huutokauppatilaisuudessa esittämään vaatimuksensa.

 

Raumalla 25 p:nä tammikuuta 1907.

 

Gabr. Granlund     J. Teljo       K. R. Bremer

                     

                      Uskotut miehet.


L-S. 2.3.1907.

 

Suuria laivankauppoja. Täällä seuratalossa pidetyssä vapaaehtoisessa huutokaupassa myytiin toiminimi GABR. GRANLUND & CO:N omistamat  rautaiset fregattilaivat SYLFID 110,000 markasta tehtailija K. Fr. Sjöblomille, FINLAND 140,000 markasta maisteri W. Paneliukselle sekä IMPERATOR ALEKSANDER II Kansallis-pankille 126,000 markasta, jolta sen perjantaina osti kapteeni J. Tork tuntemattomasta kauppahinnasta.

Paikkakuntalaiset kaikki ovat tyytyväisiä siitä, että mainitut laivat jäivät kotikaupunkiin. Viimemainittu niistä oli kyllä vähällä joutua Uuteenkaupunkiin, sillä siellä oli aikomus ostaa se Kansallis-Osake-Pankilta.


L-S. 30.11.1907.

 

Merivahinko. St Johnista Canadasta saapuneen sähkösanoman mukaan on raumalainen fregattilaiva IMPERATOR ALEXANDER II , kapteeni F. W. Tork, matkallaan Campbelltownista Melbourneen, joutunut karille Restingouchessa lähellä Campbelltownia. Laiva on sittemmin päässyt karilta ja hinattu varmaan ankkuroimispaikkaan Dalhousessa, Campbelltownin ulkosatamassa.

Kuten muistetaan, joutui raumalainen 4-mast. parkkilaiva SOVINTO samoilla seuduilla noin vuosi sitten täydellisesti hylyksi, sekä puolet miehistöstä suurimmaksi osaksi raumalaisia jouti meren uhriksi.


L-S. 11.3.1909.

 

Raumalainen rautafregatti IMPERATOR ALEXANDER II, kapteeni Frans Tork, joka marraskuun 1 p:nä salpietarilastissa lähti Antofagostasta Chilestä Amerikan länsirannalla Falmouthiin Englannissa saapui eilen perille purjehdittuaan 128 vuorokautta.


L-S. 11.4.1911.

 

Päällikön vaihdos. Raumalaisen rautalaivan ALEXANDER IMPERATOR II päälliköksi on otettu merikapt. E. J. Roswall Raumalta, merik. F. W. Torkin jälkeen, joka ainakinjoksikin aikaa saapuu kotiin lepäämään oltuaan kauemman aikaa kaukaisilla matkoilla. Päällikön vaihdos tapahtuu Hampurissa.


L-S. 8.2.1912.

 

Rautal. IMPERATOR ALEXANDER II päälle törmätty Port Adelaiden satamassa.

Rautalaiva IMPERATOR ALEXANDER II päälliköltä merikapt. Emil J. Rosvallilta laivan isännistölle saapuneen tiedon mukaan, on mainittua raumalaista laivaa, joka paraikaa on lastauksen alaisena Port Adelaiden satamassa, Australiassa, vahingoittanut yhteentörmäyksellä Glasgovista kotoisin oleva hl. POOLA. Törmäyksen tapahtuessa oli IMPERATOR ALEXANDER II kiinnitettynä laituriin. Vahingon suuruutta ei vielä tunneta.


L-S. 13.7.1912.

 

Laivojen päälliköt. Raumalaisen parkkilaiva ALBIONIN päällikkyyden tulee taas vastaanottamaan merikapt. J. O. Friberg, joka on aikaisemmin useamman vuoden hoitanut samaa tointa. Hra Friberg lähti eilen täältä laivan nykyiseen olinpaikkaan Delagoa Bayhin Itä-Afrikassa, johon matkustus täältä kestää vähintään 5 viikkoa.

Rautalaiva IMPERATOR ALEXANDER II ensimmäiseksi perämieheksi valittu merikapt. J. Hj. Arvio matkusti täältä eilen Dubliniin Irlannissa, jossa laiva nykyään on purkauksen alaisena.

L-S. 21.10.1913.

 

IMPERATOR ALEKSANDER II:n ylipurjehdus.

Raumalaisen purjelaiva IMPERATOR ALEKSANDER II:n päällikkö, kapteeni E. J. Rosvall on lähettämässään kirjeessä laivanvarustajille täällä tehnyt lähemmin selkoa tapahtuneesta ylipurjehduksesta.

IMPERATOR ALEKSANDER II ankkuroitsi maanantaina t.k. 6 p:nä Falsterbon majakkalaivan eteläpuolelle lähelle Drodgenia. Klo 1 aikaan yöllä purjehti laivan päälle oikealta peränpuolelta höyrylaiva, joka tunnettiin Yhdistyneitten Höyrylaivayhtiöitten laivaksi MAJAKSI. Yhteentörmäyksessä syntyi vesilinjan yläpuolelle suurempi aukko, joka ei kuitenkaan ylettynyt lastiruumaan. Syy ylipurjehdukseen oli kokonaan tanskalaisen höyrylaivan, koska kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin oli ryhdytty suomalaisella laivalla.

Keskiviikkona tk. 8 p:nä tapahtui merioikeuskuulustelu meri- ja kauppaoikeudessa Kööpenhaminassa. Kuulustelussa kävi selville, että MAJA, joka tuli etelästä päin, oli purjehtinut ankkurissa olevan IMPERATOR ALEKSANDER II päälle. MAJAN kapteeni oli tosin nähnyt valkean tulen, mutta samalla myöskin väittää nähneensä punaistakin valoa, jonka vuoksi otaksui edessä olevan laivan olevan jonkun pohjoiseen päin menevän höyrylaivan.

Vahingot IMPERATOR ALEKSANDER II:lla on arvioitu 5,000 kruunuksi ja MAJALLA, jonka keulavannas (förstev) oli murtunut, 800 kruunuksi.

Laiva on hinattu Kööpenhaminaan, jossa se on otettu Burmeister & Weinin laivatokkaan korjattavaksi.

L-S. 9.1.1915.

 

Merenkulku sota-aikana.

Kaksi raumalaista kapteenia lähdössä merimatkalle.

Kun saimme kuulla, että raumalaiset kapteenit Rosvall ja Henriksson epävakaisista ajoista huolimatta ovat aikeissa lähteä kuljettamaan laivojaan, kävi lehtemme edustaja haastattelemassa matkalle aikovia.

Kapteeni Rosvall kertoi marraskuun 7 p:nä jättäneensä laivansa IMPERATOR ALEKSANDER II cardiffiin Englannissa, josta tuli Suomeen Norjan ja Ruotsin kautta. Nyt hänellä on aikomus saatuaan väen kokoon koettaa saada rahti Englannista jonnekin vieraisiin maanosiin. Cardiffista tavallisimmin lastataan kivihiiltä vietäväksi Etelä-Amerikan länsirannikon satamakaupunkeihin. Haastattelijamme kysymykseen, eikä tunnu epävarmalta lähteä merelle, jossa saattaa liikkua vihollisen kaapparilaivoja, vastasi kapteeni Rosvall rauhallisena, että eivätköhän ne ole jo kaikki meren pohjassa. Kapteeni R. on liikkunut valtameriä jo n. 25 vuoden ajan, 15-vuotiaasta alkaen.

Kapteeni Henrikssonin laiva SYLFID on Limerikin satamassa Irlannissa, jonne hän on sen lokakuussa jättänyt. Nyt on laivaan uudelleen mynströtty väestö ja aiotaan matkalle lähteä puolentoista viikon kuluttua. Matka määräpaikkaan tulee tapahtumaan Tornion kautta, jos ei Raumalta päästä laivalla Ruotsiin. Limerikistä on toivo saada puutavaralasti vietäväksi Amerikkaan. Rahdit ovat viime aikoina nousseet, niin että suurillakin vaikeuksilla kannattaa merenkulkua yrittää.


L-S. 30.1.1915.

 

Rauman laivat. IMPERATOR ALEKSANDER II ja SYLFIDIN väestöt ovat onnellisesti päässeet tk. 28 p:nä Englantiin.


L-S. 11.1.1917.

 

Raumalta ja ympäristöltä.

Suuria laivanosuuksien kauppoja.

Raumalainen yhtymä, joka omistaa 225/480 Rauman kaupungin laivarekisteriin merkityistä fregattilaivoista FINLAND, IMPERATOR ALEKSANDER II ja SYLFID, myi t.k. 9 p:nä tehdyllä kauppakirjalla osuutensa maanviljelysneuvos Alfred Kordelinille yhteensä 1,462 500 markan kauppahinnasta. Ostaja saa osuudet heti haltuunsa samoin kuin ne rahdit ja muut tulot, joita ei vielä ole tilitetty. Myyjät omistivat sanotuista laivoista osuuksia seuraavasti: kauppaneuvos Wladimir Sofronoff 80/430, kauppalaivuri Johan Tork 490/430, kauppias Fredrik Lehtinen 30/430, maisteri Wilhelm Panelius 25/430, toimitusjohtaja Antti Alanko 20/430, merikapteeni Frans W. Tork 10/430, tehtailija Isak Kallio 10/430 ja kauppias Wilho Wainio 10/430. Ennestään omisti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin näissä laivoissa 180/430. Paitsi edellämainittuja, omistaa merikapteeni O. W. Lunden laivoissa 25/430 ja myynee hänkin osuutensa laivoissa maanviljelysneuvos Kordelinille.

Eri laivojen hinnat myydyistä 225/430 oli FINLANDIN 495,000 mk, joten 1/430 osan arvona oli 2,200 markkaa ja siis koko laivan 946,000 markkaa. IMPERATOR ALEKSANDER II:sen 1/430 osa 3,000 mk., jonka mukaan laivan koko hinta on 1,290.000 mk. SYLFIDIN 292,500 mk, joten 1/430 osa tekee 1,300 mk. ja laivan koko arvo 559,000 mk. Mainituissa kolmessa laivassa yhteensä 1/430 osasta maksettiin 6,500 mk, jonka mukaan niiden yhteinen koko hinta on 2,795.000 mk.

Mikäli olemme kuulleet tulee maanviljelysneuvos Kordelin edelleen pitämään mainittujen laivain kotipaikkana Rauman kaupungin.


L-S. 1.3.1917.

 

Suuri laivaosakeyhtiö muodostettu Raumalle.

Maanviljelysneuvos Alfred Kordelin on luovuttanut äskettäin ostamansa fregattilaivat IMPERATOR ALEKSANDER II, SYLFID ja FINLAND täällä perustetulle ja kotipaikkaoikeutta nauttivalle osakeyhtiölle, jonka osakepääoma on 3 miljoonaa markkaa jaettuna 250 markan suuruisiin osakkeisiin. Yhtiön johtokuntaan on valittu maanvilj.neuvos Alfred Kordelin, merikoulunjohtaja J. W. Laine ja merikapteeni G. Wass. Yhtiön isännöitsijänä toimii viimemainittu. Mikäli olemme kuulleet on yhtiö aikeissa hankkia uusia laivoja.


L-S. 4.7.1918.

 

Raumalaisia laivoja aiotaan myydä Norjaan.

Oy. Tonnage on senaatilta pyytänyt lupaa saada myydä norjalaiselle ostajalle rautaparkit IMPERATOR ALEXANDER II ja SYLFIDIN, joista edellinen on nyt Australiassa ja jälkimmäinen Meksikossa. Merenkulkuhallitus on anomusta puoltanut.


L-S. 26.10.1918.

 

Frans Vilhelm Tork kuollut.

Viime torstaina (24.10) kuoli täällä espanjantaudista aiheutuneeseen keuhkokuumeeseen merikapteeni Frans Vilhelm Tork merille ja purjehti ympäri maailman kymmenisen vuotta. Suoritti alaperämiestutkinnon v. 1885 sekä perämies- ja kauppalaivuritutkinnon v. 1887. Sen jälkeen on hän ollut päällikkönä purjelaivoissa MARIA, LEFVE, HOPPET ja IMPERATOR ALEXANDER II. Viimeiset 5-6 vuotta on hän heikontuneen terveytensä vuoksi pysytellyt maissa. F. V. Tork oli laajoissa piireissä leikillisen ja rehellisen luonteensa vuoksi sangen suuresti suosittu mies. Lähinnä kaipaavat häntä puoliso ja 2 tytärtä.


L-S. 23.11.1918.

 

Yhdysvallat sekaantuvat suomalaisten laivakauppoihin.

Kieltäytyvät hyväksymästä Suomesta Ruotsiin myytyjen laivojen lipunvaihtoa.

Viime elokuussa myytiin Suomen hallituksen antamalla lisenssillä eräälle ruotsalaiselle laivanvarustajayhtiölle Alfred Kordelin-vainajan kuolinpesän omistamat fregattilaivat IMPERATOR ALEKSANDER II ja SYLFID. Myynnin tapahtuessa IMPERATOR oli matkalla Sydneystä New Orleansiin Yhdysvalloissa ja SYLFID matkalla Buenos Airesista Pohjois-Amerikan itärannikolle.

Näinä päivinä ovat molemmat laivat saapuneet määräpaikkoihinsa, joissa niiden oli määrä vaihtaa omistajaa ja samalla lippua.

Laivan ent. omistajille saapuneen sähkösanoman mukaan on kuitenkin Yhdysvaltain hallitus kieltäytynyt toistaiseksi hyväksymästä ainakin IMPERATOR ALEKSANDER II lipunvaihtoa New Orleansissa ja siten sekaantunut kauppaan estäen laivan siirtymisen uudelle omistajalle. Samoin lienee tapahtunut SYLFIDIN suhteen, vaikkakaan siitä ei ole tullut virallista tietoa.

Huomautettakoon vielä, että laivoja ei kuitenkaan ole takavarikoitu. Tapahtuman johdosta on ryhdytty pikaisiin neuvotteluihin.


L-S. 12.12.1918.

 

Frans Filip Malen kuollut.

Raumalle saapuneen sähkösanoman mukaan on merikapteeni Frans Filip Malen kuollut lyhyen sairauden jälkeen Svendsborgin kaupungissa Tanskassa ollessaan matkalla hakemassa Saksasta purjelaiva RICHARDIA, jonka hän oli jo Svendsbugiin asti tuonutkin.

Frans Filip Malen oli syntynyt lokakuun 28 p:nä 1878, läksi merille keväänä 1894 ja purjehti merimiehenä vuoteen 1899. Suoritti Rauman Merikoulussa alaperämiestutkinnon 1899, perämiestutkinnon 1901 ja kapteenitutkinnon v. 1906, jonka jälkeen oli perämiehenä laivoissa FENNIA, HOPPET, KOSACK ja IMPERATOR ALEKSANDER II, viimeksimainitussa 6 vuotta. Vuoden 1912 jälkeen on merikapt. Malen ollut päällikkönä NORDEN-laivassa. – Frans Filip Malen oli tunnettu kaikin puolin kelpo merimieheksi. Yhteiskunnallisiin rientoihin otti hän osaa, mikäli maissa oleskeli, toimien viime keväänä innokkaasti mm. Rauman Suojeluskunnassa. Vainajaa surevat lähinnä vaimo ja 3 lasta.
Ottokatselmus 23.06.1899

Päällikkö Viktor Albert Henriksson

Info

Grassendalen osti keväällä 1899 tunnettu raumalainen laivanvarustaja Gabriel Granlund (1819 ? 1901). Varustamotoiminta oli jo tässä vaiheessa siirtynyt hänen pojilleen Gabriel (junior) ja Julius. Omistajavaihdon yhteydessä alus sai uuden nimen: Imperator Alexander II.

Granlundit nimittivät aluksen päälliköksi merikapteeni Viktor Albert Henrikssonin ja ensimmäinen miehistö pestattiin Rauman Merimieshuoneella 23. 6. 1899 ?för resor kring jordklotet?

Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesKlausHenriksson1874Pori100 mk
KonstaapeliGustafSandelin1865Rauma90 mk
StuerttiEdwardAndrell1870Rauma90 mk
KirvesmiesJ. E.Salo1874Rauma70 mk
PursimiesFr.Ek1854Rauman mlk/Rauma70 mk
MatruusiJ. T.Karlsfan1870Rauma70 mk
MatruusiT.Holmros1867Pyhämaa60 mk
MatruusiJ. G.Grönroos1862Mynämäki60 mk
MatruusiI. V.Salminen1869Pyhämaa60 mk
PuolimatruusiG. A.Grönholm1875Eurajoki45 mk
PuolimatruusiP. A.Blomqvist1874Rauma45 mk
PuolimatruusiJ. K.Palmroos1881Kalanti40 mk
PuolimatruusiAnton M.Grönroos1880Mynämäki40 mk
PuolimatruusiE.Sandelin1880Rauman mlk40 mk
JungmanniK.Sjöblad1882Rauma35 mk
JungmanniW.Grönström1879Rauma30 mk
JungmanniW. A.Antonen1880Pyhämaa23 mk
JungmanniP. W.Rosnel1881Rauma20 mk
JungmanniA. Hj.Nystedt1882Eurajoki/Rauma20 mk
JungmanniJ. N.Wahlros1884Rauman mlk/Rauma20 mk
JungmanniHj.Vahander1882Rauma20 mk

Ottokatselmus 26.06.1899

Päällikkö Viktor Albert Henriksson

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
MatruusiGust. Walfr.Törnqvist1878Rauman mlk45 mk

Ottokatselmus 05.07.1899

Päällikkö Viktor Albert Henriksson

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesF. W.Nylund1867Pyhämaa/ Rauma140 mk
KirvesmiesOskarHeinonen1865Rauma80 mk
MatruusiJ. E. Ringbom1867Rauma65 mk
MatruusiGust. Lindgren1855Kalanti/Rauma 65 mk
PuolimatruusiJ- V.Gustafsson1880Rauma40 mk
PuolimatruusiJ. V.Aaltonen1879Rauman mlk/ Rauma35 mk
PuolimatruusiG. W.Gran1879Rauma35 mk
PuolimatruusiFr. N.Salonen1877Pyhämaa35 mk
PuolimatruusiFr. E.Roos1881Rauma35 mk
JungmanniG. W.Fors1880Rauma35 mk
JungmanniJoh.Wuotila1879Pyhäjoki35 mk
JungmanniG. E.Sjövall1865Pyhämaa30 mk
JungmanniJ. R.Haapanen1865Rauman mlk50 mk (!!)

Ottokatselmus 10.10.1900

Päällikkö Viktor Albert Henriksson

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
Puolimatruusi F. Nest.Salminen1877Rauma50 mk
Puolimatruusi J. E.Kavander1879Hinnerjoki50 mk
Puolimatruusi J.Jalonen1870Eurajoki/ Rauma50 mk
Puolimatruusi J. Hj.Karell1880Rauma50 mk
Puolimatruusi K. V.Roslöf1881Rauma50 mk
JungmanniG. E.Jalo1881Laitila 35 mk
JungmanniF. E. Nordlund1884Hinnerjoki25 mk

Ottokatselmus 21.04.1903

Päällikkö Viktor Albert Henriksson

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesOttoDufva1875Idensalmi/ Rauma145 mk
PerämiesFrans Filip Malen1878Rauma125 mk
StuerttiEdv. MelchAndrell1870Rauma100 mk
KirvesmiesJoh. Isaksson1861Rauman mlk/Rauma85 mk
MatruusiJoh. Wilh.Lindgren1860Rauma70 mk
MatruusiJoh.Sandelin1877Rauman mlk/ Rauma85 mk
MatruusiFrans MichaelGrönroos1877Rauma65 mk
MatruusiAlex.Lund1876Tampere55 mk
PuolimatruusiGust.Laihonen1880Rauman mlk/ Rauma45 mk
PuolimatruusiS. W.Reinwall1876Laitila/ Rauma40 mk
PuolimatruusiHj.Lunden1881Laitila40 mk
PuolimatruusiJoh. Vikt.Warjonen1879Pyhämaa40 mk
PuolimatruusiAlfr. AlexNylund1884Pyhämaa35 mk
PuolimatruusiOnni JohannesNordlund1886Rauma30 mk
PuolimatruusiFr. Aug.Saarlund1884Eurajoki/ Rauma30 mk
PuolimatruusiFrans Wilh.Rantanen1882Rauman mlk/ Rauma40 mk
JungmanniJoh. Wald. Grönroos1883Rauma25 mk
JungmanniFrans Efr.Toivonen1881Laitila22 mk
JungmanniFred. Edv.Malen1885Rauma28 mk

Ottokatselmus 27.06.1904

Päällikkö K. F. Lindeman

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
KonstaapeliGust.Sandelin1865Rauman mlk/ Rauma90 mk
StuerttiJoh. Fr.Nyman1857Rauma90 mk
KirvesmiesJoh.Långfors1857Lokalahti/ Rauma85 mk
PursimiesR. W.Engren1874Rauma75 mk
MatruusiE. T.Salonen1877Rauman mlk/ Rauma60 mk
PuolimatruusiF. W.Peltomaa1881Rauman mlk/ Rauma60 mk
PuolimatruusiN.Peltomaa1885Rauman mlk/ Rauma35 mk
PuolimatruusiSam.Koskinen1883Hinnerjoki35 mk
PuolimatruusiJoh. Dan.Helo1885Rauman mlk/ Rauma32 mk
JungmanniIvarStröm1888Rauma30 mk
JungmanniFrans. Hen.Andersson1888Eurajoki/ Rauma20 mk
JungmanniMauri A.Wartiainen1879Vihti/ Sortavala20 mk
KokkiFrans W.Sjöroos1882Rauma45 mk

Ottokatselmus 09.08.1904

Päällikkö K. F. Lindeman

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PuolimatruusiJ. J.Söderlund1885Rauma38 mk
PuolimatruusiK. E.Selin1884Jämsä35 mk

Ottokatselmus 09.09.1905

Päällikkö Viktor Albert Henriksson

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesJohan Vilhelm Grålund1869Rauma150 mk
MatruusiJohan OskarRingbom1877Rauma60 mk
MatruusiEmilUrho1874Pyhämaa60 mk
MatruusiPaul RobertGallén1885Rauma50 mk
PuolimatruusiEmil JohannesRosvall1883Rauma35 mk
PuolimatruusiSamuel Alex,Sjöblom1884Rauma35 mk
PuolimatruusiVäinö JohannesStenback1885Rauma35 mk
PuolimatruusiVilh. HesekielJuslin1887Uusikaupunki35 mk
JungmanniKarl Petter Niemi1885Kalanti27 mk
JungmanniVäinö Fredrik Lund1885Rauma25 mk
JungmanniOttoRosenlund1885Rauman mlk/Rauma25 mk
JungmanniKarl HarryThureson1889Pori/ Uusikaupunki25 mk
JungmanniGunnar Alex.Nieminen1883Pori25 mk
JungmanniNiilo Heikki AbelHelander1890Heinola
JungmanniGunnar Sigfried Osk. Dahl1884Helsinki/Pori25 mk

Ottokatselmus 03.10.1905

Päällikkö Viktor Albert Henriksson

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
AliperämiesEinoHögström1883Rauma90 mk

Ottokatselmus 31.07.1907

Päällikkö Frans Wilhelm Tork

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
2. perämiesBertelÖstman1884Rauma90 mk
PursimiesJoh. Nest.Engren1869Rauma80 mk
KirvesmiesKarl Nest.LehtonenLappi75 mk
KirvesmiesKarl Vikt.Nordlund1871Eurajoki65 mk
MatruusiGustaf Mid.RantanenPyhämaa60 mk
PuolimatruusiKustaa Vern. Aalto1887Pyhämaa47 mk
PuolimatruusiJuho Jalmari Malmberg1886Rauman mlk47 mk
PuolimatruusiFrans Valdemar Kumlander1884Rauma47 mk
PuolimatruusiGustaf ArvioFriberg1886Pyhämaa35 mk
PuolimatruusiM.Jouttenus1884Virrat35 mk
PuolimatruusiPaul Vikt.Sjölund1884Pyhämaa35 mk
PuolimatruusiPaul Reinh.Lindström1887Rauma35 mk
JungmanniPaul JuliusÖsterlund1888Rauman mlk28 mk
JungmanniJaakko VeikkoRangell1891Hämeenlinna25 mk
JungmanniEman.Rantanen1881Pyhämaa27 mk
JungmanniYrjö Wilh.Wass1891Rauma20 mk
JungmanniFrans IvarStark1887Merikarvia30 mk
KokkiKustaa Väinö Fagerlund1890Luvia30 mk
StuerttiWilhelmStoltViipuri60 mk

Ottokatselmus 22.05.1909

Päällikkö Frans Wilhelm Tork

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
1. PerämiesFrans Filip Malen1878Rauma120 mk
2. PerämiesOsk. Hjalmar Grönman1885Rauma90 mk
PursimiesFrans HjSyren1878Pyhämaa75 mk
KirvesmiesOttoLehtinen1888Pyhämaa75 mk
2. KirvesmiesJuhoArvidniemi1870Rauman mlk55 mk
MatruusiJohan Salo1870 Rauma70 mk
MatruusiEmilFriberg1876Pyhämaa60 mk
MatruusiAl. HarFagerström1888Pyhämaa50 mk
StuerttiElis Joh. Eriksson1891Pyhämaa65 mk
KokkiFrans Emil Reinvall1878Rauman mlk40 mk
PuolimatruusiFrans Maur.Nurmi1885Pori40 mk
PuolimatruusiWilhelm MichaelFritok1890Luvia35 mk
PuolimatruusiNikolaiWalto1884Luvia45 mk
PuolimatruusiAugustWalmu1885Luvia40 mk
PuolimatruusiAug.Nurmi1888Hämeenlinna/ Helsinki35 mk
JungmanniIsak Aush.Smedberg188530 mk
JungmanniJoh.Elonen1884Lappi30 mk
JungmanniFrans Aug.Stenlund1892Rauma25 mk
JungmanniJohan Sam.Elonen1884Rauma25 mk
JungmanniCaesar JohanBrunström1892Turku20 mk

Ottokatselmus 10.05.1911

Päällikkö Emil Julius Rosvall

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
1. PerämiesKaarloBlomRauma120 mk
2. PerämiesFrans Oscar Blomberg1884Rauma90 mk
StuerttiJohan Fredrik Kivimäki1882Rauma80 mk
KirvesmiesSamuelSuominen1881Rauma80 mk
2. KirvesmiesFrans Selim Jalonen1886Pyhämaa55 mk
PursimiesGust. Rob.Friberg1879Rauman mlk/ Rauma76 mk
MatruusiGust. AdolfLehtonen1876Pyhämaa55 mk
MatruusiWernerRickström1881Nakkila53 mk
MatruusiSelim Sam.Rauvolin1889Rauma40 mk
MatruusiAksel A.Ahtola1889Rauma40 mk
MatruusiYrjö Rich.Nyberg1891Rauma40 mk
MatruusiLauri Mich.Nordlund1893Rauma40 mk
MatruusiJuho Sam. Nurmi1891Rauman mlk/ Rauma38 mk
JungmanniJoh. Fred.Wahlman1894Rauman mlk/ Rauma35 mk
JungmanniKaarlo Vilh.Julin1892Rauma35 mk
JungmanniFrans JalmariNurmi1891Eurajoki30 mk
JungmanniGust. Wilh.Brandhill1897Pori25 mk
JungmanniKalleAro1895Keuruu25 mk
JungmanniVihtori Grönroos1888Nakkila25 mk
KeittäjäEmil Aug.Santamaa1893Rauma40 mk
MatruusiViktorStenfors1892Rauma38 mk

Ottokatselmus 01.07.1912

Päällikkö Emil Julius Rosvall

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
MatruusiKustaa Fred. Ekblom1886Oulu50 mk
PuolimatruusiAino Elias Julin1892Rauma40 mk
JungmanniJohan Einar Antonen1893Rauma35 mk
KokkiFrans Juho Rostedt1894Rauma40 mk

Ottokatselmus 11.07.1912

Päällikkö Emil Julius Rosvall

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesJafet JalmariArvio1877Pyhämaa/ Rauma125 mk

Ottokatselmus 10.07.1913

Päällikkö Emil Julius Rosvall

Info

Pestausluettelossa ei merkintää syntymävuodesta, eikä kotipaikasta.

Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
AliperämiesNiilo Fred. Karimaa110 mk
MatruusiMathias Jalm.Walli70 mk
MatruusiKustaa Jalm.Aalto60 mk
MatruusiFrans VernerPenttilä80 mk
PuolimatruusiKustaa A.Wiinamäki55 mk
PuolimatruusiAlli Wilh.Kousten45 mk
PuolimatruusiWiljo JohannesStenroos45 mk
JungmanniLauriJaakkola40 mk
JungmanniFrans Wilh.Salminen35 mk
JungmanniJalmariRantanen30 mk
JungmanniElisRosvall30 mk

Ottokatselmus 30.08.1913

Päällikkö Emil Julius Rosvall

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
PerämiesOttoHuttunen1874Sääminkä/ Sippola150 mk
StuerttiViktorWallin1889Parainen150 mk
PursimiesJoh. NestorEngren1869Rauma100 mk
2. KirvesmiesKustaa NestorWaltonen1896Laitila/ Rauma75 mk
JungmanniArvi Alex.Akander1891Rauma40 mk
JungmanniUnoInnanen1895Parikkala35 mk

Ottokatselmus 15.01.1915

Päällikkö Emil Julius Rosvall

Info Miehistö
TitteliEtunimiSukunimiPvmKotipaikkaPalkka
1. PerämiesJ. K. Ahtola1872Luvia/Rauma175 mk
StuerttiToivoWikman1888Viipuri110 mk
MatruusiK. W. Salminen1869Pyhämaa90 mk
MatruusiOsk. Fr.Alanen1890Rauma80 mk
MatruusiNestor LauriHapponen1891Tuusniemi/ Rauman mlk60 mk
PuolimatruusiMath. Vikt.Johansson1891Pyhämaa/ Pyhäranta50 mk
PuolimatruusiJalm. Mich.Sjöroos1889Pyhämaa45 mk
PuolimatruusiJoh. Walfr.Rostedt1888Rauman mlk55 mk
PuolimatruusiSamuel Nest.Lehtisalo1895Rauman mlk45 mk
PuolimatruusiKust. Wald.Wikman1890Rauman mlk48 mk
PuolimatruusiFransAalto1895Pyhämaa/ Rauman mlk45 mk
PuolimatruusiLauriÖstman1895Rauman mlk45 mk
PuolimatruusiArvid EmilSaarinen1893Lappi40 mk
JungmanniEinarSalmi1891Pyhäranra40 mk
JungmanniJoh. Wilh.Siivonen1898Eurajoki30 mk
JungmanniEinarLagerblom1896Rauman mlk30 mk
KokkiMarttiRingbom1897Rauman mlk35 mk