Lojo 1875

Rakennettu tasasaumaan puusta puupanttureille, tasaperäinen, yksi kansi, kaksi mastoa.
Rakennusmestari Fredriksson.
Omistaja: Henriksson J. G., Lilja F. W., Hattula Kustaa, Ylikerttula Frans.
Myyty ulkomaille.

Niilo Nieminen:

Kuunarilaiva LOJO

 

Laivakaupat jatkuivat edelleen vuoden 1900 tammikuussa, jolloin helsinkiläinen liikemies John Dahlberg ilmoitti saaneensa välitettäväksi huutokaupalla Kemiön pitäjässä Södervikin salmessa parastaikaa talvehtivan kuunarilaiva LOJON. Välittäjä ilmoitti aluksen rakennetun v. 1875 petäjästä ja sen vetoisuuden olevan 225 rekisteritonnia. Alus voi lastata vaihtoehtoisesti puutavaraa 120 standerttia taikka 340 tonnia kuollutta painoa. Ostoa varten raumalaiset J. K. Henriksson, rakennusmestari K. Hattula, talonomistaja J. V. Lilja ja rustitilallinen J. V. Yli-Kerttula muodostivat laivayhtiön sekä asiamiehenä lähetettiin huutokauppatilaisuuteen edellämainittu kauppalaivuri Henriksson. Hän teki laivasta korkeimman tarjouksen 10 015 markkaa ja näin kuunari LOJOSTA tuli raumalainen. Aluksen omistussuhteet muuttuivat helmikuussa v. 1902, johon mennessä yhtiön osakas Yli-Kerttula oli kuollut. Perikunta myi kahdeksannen osan laivasta merimies J. J. Laaksoselle 1 350 markan hinnasta sekä samansuuruisen osan merimies K. Suomiselle myös 1 350 markasta. Laaksonen oli kotoisin Rauman mlk:n Anttilan kylästä ja Suominen oli raumalainen. Kuunarilaiva LOJON päälliköksi tuli merikapteeni J. K. Hongisto.

 

Vuoden 1906 joulukuussa kuunarilaiva LOJON viipyminen kauan Saksan matkallaan herätti Raumalla huolestumista. Alus oli lähtenyt Kielistä kuusi viikkoa sitten, eikä siitä oltu mitään kuultu. Myöhemmin saatiin tietää, että vallinneet myrskyt olivat viivästyttäneet matkaa. Laiva oli joutunut erääseen otteeseen odottelemaan saarten suojassa myrskyn asettumista kahden viikon ajan.

 

Kuunarilaiva LOJON omistussuhteissa tapahtui vuoden 1907 tammikuussa muutos. Sen silloiset omistajat rakennusmestari K. Hattula, laivanvarustaja K. Yrjänen ja merimiehet J. F. Laaksonen ja K. Suominen myivät kukin osuutensa laivuri J. K. Hongistolle, joka oli toiminut aluksen päällikkönä. Kokonaiskauppahinta oli 2 125 markkaa. Laivuri Hongisto purjehti laivallaan ollen yksinään sen omistajana vuoden verran, kunnes v. 1908 lopulla otti yhtiökumppaneikseen merikapteeni J. K. Nordlundin ja kauppias Juho Roosin. Joulukuun 11 päivänä tehdyllä kauppakirjalla Hongisto myi laivastaan 7/8 kummallekin yhtiökumppanilleen. Kuunari LOJO asettui talvehtimaan kotisatamaansa.

 

Merikapteeni Arpasen ollessa kuunari LOJON päällikkönä kärsi alus v. 1910 kesällä lievän haverin Keisari Wilhelmin kanaalissa, josta I maailmansodan jälkeen on käytetty nimeä Kielin kanava. Laiva tarttui matalikolle, mutta se saatiin irtoamaan, kun lasti oli purettu.

Vielä saman vuoden syksyllä vaihtui kuunari LOJON omistaja jälleen. Siihenastiset yhtiömiehet myivät laivan merimies Karl Fredrik Karlssonille 2 000 markan kauppahinnasta.

Kuljettuaan useaan otteeseen ”kädestä käteen” päättyi kuunarilaiva LOJON raumalainen tarina vuoden 1911 syksyllä. Sen omistaja, merimies Karl Karlsson myi laivansa ruotsinmaalaiselle  Holmström-yhtiölle. Kaupanteon aikaan laiva oli Tanskassa Sjellskörin satamassa purkamassa YKSPIHLAJASTA tuomaansa puutavaralastiaan. Laivan viimeisenä päällikkönä oli ollut merikapteeni Evert Ekholm.

 

Tyyppi Kuunari
Telakka Inkoo (Haga)
Vuosi /
Bruttovetoisuus 256,46
Nettovetoisuus225,62
Pituus 32,15
Leveys 8,75
Rekisterinumero
Rakennettu: 27.05.2021
Poistettu 27.05.2021

Rauman alusrekisteri

Lehtiartikkelit

RL. 13.1.1900.

 

Laivan huutokauppa. Julkisella vapaaehtoisella huutokaupalla, joka toimitetaan Söderwikin salmessa Westanfjärdin kappelissa Kemiön pitäjää, olevalla aluksella, myydään 19 päivänä tulevaa helmikuuta klo 12 päivällä kuunari LOJO, rakennettu 1875 petäjästä kantaen 225,62 reg.tonnia, lastaten n. 120 standerttia eli n. 340 tonnia, sekä kiintonainen ja irtain kalusto, purjeet, ankkuri, kettinkiä y.m. kalustoa. Lähempiä tietoja antaa laivan välittäjä.                             

                                                                                                              John Dahlberg

                                                                                                              Helsingissä.


RL. 24.2.1900.

 

Laivan osto. Kauppalaivuri J. G. Henriksson on omasta ja rakennusmestari K. Hattulan, talonomistaja J. V. Liljan ja rustitilallisen J. W. Ylikerttulan puolesta t.k. 19 p:nä Södervikin salmessa Kemiön pitäjää toimitetussa huutokaupassa ostanut kuunari LOJON, kantava 225,62 reg.tonnia, kaikkine siihen kuuluvine kalustoineen, 10,015 markan hinnasta.


RL. 27.2.1902.

 

Laivanosien kauppa. Kahdeksannen osa LOJO nimisestä 225 rek.tonnin kantavasta kuunarilaivasta, makaava Rauman satamassa, on rustitilallisen Frans Yli-Kerttulan kuolinpesä t.k. 22 p:nä myynyt merimies J. J. Laaksoselle Anttilan kylästä Rauman maaseurakuntaa 1,350 mk. hinnasta.

Sama kuolinpesä on edellämainittuna päivänä myynyt yhtä suuren osan LOJO laivasta merimies K. Suomiselle tästä kaupungista. Hinta oli niinikään 1,350 mk. Ostajat saivat kumpikin osuutensa heti haltuunsa.


RL. 13.10.1906.

 

Merivahinko. Eilen vallinneessa etelämyrskyssä menetti raumalainen kuunari LOJO, kapt. J. K. Hongisto, ollessaan kotimatkalla Flensburgista, Relandergrundin majakkalaivan luona Rauman edustalla osan mastoistaan ja raakapuistaan, vieläpä osa purjeitakin oli repeytyneenä laivan saapuessa kotisatamaan.


L-S. 13.12.1906.                     

 

Kauan viipyi matkallaan kuunari LOJO, joka tiistaina saapui Kieliin. Täältä lähti se jo kuusi viikkoa sitten. Matkan varrella se sai olla kaksi viikkoa myrskyn suojassa.

L-S 5.1.1907

 

Laivan huutokauppa. Vapaalla huutokaupalla myydään Yrjäsen talossa Raumalla tammikuun 19 p:nä klo 12 päivällä kuunari LOJO, rakennettu v. 1875, 225 rek.ton. hyvässä purjekunnossa, nykyään talvehtiva Kielin satamassa Saksassa. Lähemmin ehdoista paikalla. – K. Yrjänen.


L-S. 22.1.1907.

 

Laivanosien kauppa. Viime lauantaina möivät rakennusmestari K. Hattula omistamansa ¼ sekä merimiehet J. F. Laaksonen, K. Suominen ja K. Yrjänen kukin omistamansa 1/8 LOJO nimisestä 225 rek.tonnin kantoisesta kuunarista laivuri J. K. Hongistolle täältä yhteensä 2,125 markan hinnasta. Ostaja sai osat heti haltuunsa.


L-S. 12.12.1908.

 

Laivankauppa. Eilen tehdyllä kauppakirjalla on kapteeni J. K. Nordlund ja herra Juho Roos ostaneet 7/8 osaa kuunari LOJOSTA, joka nykyään talvehtii Rauman satamassa. Kauppahintaa ei ilmoiteta.


L-S. 2.7.1910.

 

Kuunari LOJO, kapteeni Arpanen on kesäkuun 23 p:nä ajanut karille Keisari Wilhelmin kanavassa. Laiva oli matkalla puutavaralastissa Raumalta Stabeen. Laivan lasti oli purettava karilta irroittamiseksi.


L-S. 26.11.1910.

 

Laivankauppa. Kauppias Juho Roos y.m. täältä ovat torstaina myyneet omistamansa LOJO–nimisen 225 rek.tonn. vetoisen kuunarin merimies Karl Fredrik Karlssonille tästä kaupungista, 2,000 mk. kauppahinnasta. Ostaja saa kuunarin haltuunsa tk. 26 p:nä.


L-S. 22.8.1911.

 

Ulkomaille myyty raumalainen laiva. T.k. 11 p:nä myytiin Sjellskörin satamassa Tanskassa Raumalta kotoisin oleva kuunari LOJO, jonka viimeisenä päällikkönä oli kapteeni Evert Ekholm, ja joka oli sanottuun paikkaan tuonut puutavaralastin Ykspihlajasta. Laiva oli 225 rek. tonnin kantoinen, Kemiössä rakennettu. Sen omisti merimies Karl Karlsson Raumalta. Laivan osti eräs Holmströmin yhtiö Ruotsissa. Kauppahintaa ei ole ilmoitettu.