Murtaja 1863

Rakennettu tasasaumaan tammesta ka pitchoinesta puupanttureilla, tasaperäinen, yksi kansi, kolme mastoa.
Omistaja: Söderlund Johan Wilhelm
Myyty ulkomaille 1902.

Tyyppi Parkki
Telakka Amerikka (Baltimore)
Vuosi /
Bruttovetoisuus 1117,26
Nettovetoisuus1002,66
Pituus 51,6
Leveys 10,7
Rekisterinumero 4
Rakennettu: 06.08.1890
Poistettu 11.04.1902

Rauman alusrekisteri

Lehtiartikkelit

RL. 28.6.1890.

 

Laivalista. Raumalle tulleita: LAURA & GERTRUD, Lunden, saapui 24.6. Stettinistä painolastilla. Lähteneitä: TESVER, Westerling, 24.6. Saksaan puutavaralastilla.


RL. 5.7.1890.

 

Laivan nimi muutettu. LAURA & GERTRUD niminen parkkilaiva, jonka kaupp. J. W. Söderlund äsken osti Stettinistä, on täällä saanut nimekseen MURTAJA.


RL. 10.9.1892.

 

Laivan kauppa. Kaupp. J. W. Söderlund on myynyt puolen omistamastaan MURTAJA–nimisestä purjelaivasta merikapt. F. W. Lindbladille 35.000 markasta. Lindblad tulee MURTAJAN päälliköksi.


RL. 3.11.1894.

 

Merivahinko. Kööpenhaminasta tänne tulleen tiedon mukaan, on laiva MURTAJA Raumalta, jota kuljettaa kapt. Lindblad, viime lokakuun 30 p:nä ollessaan ankaran tuulen ja sumun vallitessa ankkurissa Drogdenin läheisyydessä menettänyt yhden ankkureistaan sekä 30 syltä kettinkiä. Muuta vahinkoa ei laivalle ollut tapahtunut.


RL. 9.9.1896.

 

Merionnettomuus. Saapuneen sähkösanoman mukaan parkki MURTAJA, kapt. J. W. Lindblad, matkalla Iwitzasta Turkuun suolalastissa, vuodon saatuaan poikennut Cadiziin, missä lasti on lossattava ja laivan vahingot korjataan.