Osmo 1874

Rauman alusrekisteri:

Rakennettu tasasaumaan hongasta puupanttureille, pyöreä perä, kolme mastoa.
Rakennusmestari Holmberg.
Omistaja: Saarinen Juho, pääisäntä.
Poistettu rekisteristä, koska hajoitettu.

Niilo Nieminen:

Kuunari OSMO

Tammikuussa (v. 1904) tehtiin toinenkin laivankauppa, joskin kysymyksessä oli vain osuuksia laivasta. Kauppalaivuri G. W. Brander näet myi 1 /10 kuunarilaiva OSMOSTA Rauman mlk:n Voiluodon kylässä asuvalle merimies J. Viljaselle 825 markan hinnasta. Mainittakoon, että kysymyksessä oli nimenomaan kuunarilaiva OSMO, jota raumalaisten keskuudessa kutsuttiin PIKKU-OSMOKSI erotukseksi samannimisestä parkkilaiva OSMOSTA. Kuunarilaiva OSMO oli ostettu Raumalle vuoden 1903 helmikuussa. Siihen saakka sen omisti uuskaupunkilainen kauppias Moritz Eriksson ja uudessa raumalaisyhtiössä olivat osakkaina mm. merikapteeni G. W. Brander ja perämies Filip Malen sekä eräät muutkin raumalaiset vähäisemmin osuuksin. Kuunarilaiva OSMO oli 257 rekisteritonnin vetoinen ja pystyi se lastaamaan 143 standerttia puutavaraa. Laiva oli rakennettu v. 1874 Osmolahden veistämöllä Sauvossa, joten se oli (v. 1904) purjehtinut jo 30 vuotta. PIKKU-OSMO purjehti vuoteen 1911 saakka, jolloin sen riki riisuttiin ja skrovi (runko) hinattiin Hanhisten rantaan, missä se aikaa myöten vajosi pohjaan. Laivan isännistöön kuului silloin seitsemän raumalaista laivanvarustajaa.

Tyyppi Kuunarilaiva
Telakka Sagu socken (Sauvo)
Vuosi /
Bruttovetoisuus 269,73
Nettovetoisuus256,9
Pituus 32,22
Leveys 8,46
Rekisterinumero
Rakennettu: 27.05.2021
Poistettu 27.05.2021

Rauman alusrekisteri

Lehtiartikkelit

RL. 21.2.1903.

 

Laivankauppa. Kauppias Moritz Eriksson, kapteeni G. Brander, perämies F. Malen ym. ovat ostaneet Uudestakaupungista kuunarilaiva OSMO, lastaava 257 rek.tonnia eli 143 standerttia puutavaraa, sekä uipi lastattuna 14 jalkaa syvässä. Laiva on rakennettu v. 1874 Osmolahden veistämöllä Sauvossa. Dim. 32,22 x 8,46 x 3,83. – Kauppahinta tuntematon.


RL. 23.1.1904.

 

Laivaosuuden kauppa. T.k. 21 p:nä tehdyllä kauppakirjalla on kauppalaivuri G. W. Brander myynyt omistamansa 1/10 osan kuunarilaivasta OSMO merimies J. Viljaselle Rauman maaseurakunnassa Voiluodon kylästä, 825 mk:n kauppahinnasta.


L-S 17.10.1907.

 

OSMO karilla. Erään Göteborgilaisen lehden mukaan on raumalainen kuunarilaiva OSMO kapt. Arpanen, joka v.k. 23 päivän tienoissa lähti puutavaralastissa Wiipurista Lyypekkiin, on ajautunut matalikolle Ölandin rannikolla. Pelastushöyry toimii avustamistyössä.


L-S. 28.11.1907.

 

Haaksirikko. Erään seitsenmiehisen raumalaisen osakeyhtiön omistama kuunarilaiva OSMO, kapteeni Arpanen, on tiistai-iltana saapunut Reposaareen vahingoittuneessa tilassa. Laiva oli, matkalla lautalastissa Vaasasta Sonderburgiin joutunut vastatuulen takia kolmasti lähelle Understeniä ja menettänyt purjeita sekä useita raakoja ja maston huippuosan. Vahingot voitaneen väliaikaisesti korjata Reposaarella, joten matka pitemmittä viivytyksittä jatkuu.


L-S 30.4.1908.

 

Raumalainen purjelaiva OSMO, joka viime syksynä haaksirikkoontuneessa tilassa pääsi Mäntyluotoon, jonne saamansa vuodon takia oli pakotettu purkamaan lastiaan, on nyt korjattu niin, että se tiistaina tapahtuneessa tarkastuksessa hyväksyttiin siksi merikelpoiseksi, että se voi uudestaan ottaa purkamansa puutavaralastin kuljetettavaksi määräpaikkaansa Saksaan.


L-S 6.9.1910.

 

Eräs merioikeusjuttu.

Marraskuussa v. 1907 oli Vaasasta lähtenyt kuunarilaiva OSMO puutavaralastissa Sonderburgiin Saksassa. Matkaa ei kuitenkaan voitu suorittaa perille asti, sillä vahingoittui ja sen oli pakko jäädä Poriin talveksi, niin että se saapui Sonderburgiin vasta kesäkuussa v. 1908, jolloin osa lastia oli vahingoittunut kastumisen vuoksi.

Vahingon korvaamisesta sukeutui oikeusjuttu, joka ei vieläkään ole päättynyt. Nyttemmin on nimittäin täkäläisen maistraatin kansliaan saapunut kuvernöörin viraston kautta juttua koskevat asiakirjat, ynnä kirjelmä, jossa riitapuolet, laivanvarustaja Fr. Grundström Raumalta kantajana ja kauppias B. Stein Sonderburgista vastaajana, asiamiestensä kautta pyytävät, että asiantuntijoina jutussa kuultaisiin raatimies J. H. Hedenströmiä, satamakapteeni J. E. Grönblomia sekä asianomaista kruunun luotsia.

Kantajan puolelta väitetään, että laivan pohjaan oli tullut reikä matkalla ja vastaajan puolesta taas, ettei laiva ollut lähtiessään merikelpoinen, jonka vuoksi siinä ollut puutavara oli vahingoittunut. Yllämainituilta asiantuntijoilta on sen vuoksi pyydetty lausuntoa siitä, oliko alus marraskuussa v. 1907 merikelpoinen, oliko laivan välttämätöntä viipyä Porissa kevääseen 1908 vai eikö sitä voitu kylmän ajan vuoksi korjata ja matkaa niin ollen jatkaa jo ennen talven tuloa v. 1907 sekä eikö reikä tullut kovan merenkäynnin vuoksi y.m. syistä, jotka eivät johtuneet huonosta merikelpoisuudesta.

Jutusta syntyneet asiakirjat tulevat lähetettäväksi Saksaan, jossa asia on ollut oikeuden käsiteltävänä.


L-S. 15.4.1911.

 

Laivan kauppa. Näinä päivinä tehdyllä kauppakirjalla on torppari A. Reilander y.m. ovat ostaneet täkäläisessä satamassa jo monia vuosia olleen 256 rek.ton. vetoisen kuunarilaiva OSMON 800 markan kauppahinnasta. Ostajat saivat laivan haltuunsa heti.


L-S. 1.6.1911.

 

Kuunarilaiva OSMO valmistautuu hautaansa. Viime aikoina on siitä riisuttu pois kaikki poikkiraa’at ja myöskin mastojen ylemmät osat. Ruuma on vielä vettä täynnä ja lienee sitä vähän vaikeanlainen tyhjentää. Mutta ehkä sekin sentään onnistuu, kun uutterasti käydään käsiksi. Tyhjennettyään tulee laiva vietäväksi hautaushajotuspaikalle.


L-S. 21.10.1911.

 

Kuunarilaiva OSMON hylky vietiin eilen hautauspaikalleen Järviluodon taakse. Viennin suoritti hl. KAATRA satamajohtokunnan toimesta hylyn omistaja kaupp. G. W. Syrenin kustannuksella, koska hän ei sitä itse ollut poistanut.