Pleione 1876

Rakennettu tasasaumaan raudasta, pyöreäperäinen, kolme mastoa, kaksi kantta, takiloitu parkkilaivaksi.
Kotipaikka: Luvian pitäjä.
Omistaja: Lindholm J. A., Viren K. V., Palander K. A., Vestberg Impi, Suominen J. N., Hanelius A. F., Grönroos Karl, Mäntyvaara Juho, Holmberg H. A., Holmberg Kaarlo, Heinonen Niilo, Hannus Akseli, Lassila Juho, Penttilä Kalle, Heinilä Semmi, Heinilä Väinö, Heinilä Nestori, Pohjala Konrad, Holmberg Kaarlo.
Ilmoituksen mukaan joutunut sotasaaliina Saksan valtiolle.

Tyyppi Parkki
Telakka Englanti (Glasgow)
Vuosi /
Bruttovetoisuus 1075,07
Nettovetoisuus1023,87
Pituus 65,5
Leveys 10,76
Rekisterinumero 220
Rakennettu: 24.03.1914
Poistettu 22.02.1924

Rauman alusrekisteriValtameripurjealus

Lehtiartikkelit

L-S. 15.1.1918.

 

Suomalaiset laivat Saksassa.

Kevättalvella 1914 ostivat luvialaiset Saksassa silloin olevan, norjalaisten omistaman, mutta englantilaisten myymän rautaisen parkkilaivan PLEIJON 1800 punnan hinnasta. laiva lähti uusien isäntien nimissä matkalle Länsi-Intiaan, jolta matkalta se palasi 9 p:nä elokuuta v. 1914, saapuen silloin Saksan rannikolle asfalttilastissa. Täällä saksalaiset sen heti takavarikoivat ja vangitsivat miehistön. Mainitusta ajasta alkaen on miehistö ollut sotavankeudessa ja laivan takavarikossa isännistön tietämättä sen enempää laivan kohtalosta.

Mikäli on saatu tietää, on Saksan valtio käyttänyt laivaa omiin tarkoituksiinsa, mm. oli laiva viime joulukuulla nähty Nordköpingissä varustettuna Saksan lipulla, mutta ei kuitenkaan purjehduskunnossa, koska laivaa kuljetti hinaaja. Edellämainitussa satamassa oli laiva purkanut täyden kivihiililastin ja lähtenyt suomalaisille omistajille tuntemattomille teille.


L-S. 15.1.1918.

 

Laivaosuuksien kauppoja. Merikapteeni J. Suominen Luvialta on myynyt omistamansa 1/20 osaa parkkilaivasta OSMO merikapteeni Karl Grönroosille Raumalta 6,600 Smk:n kauppahinnasta.

Laiva on koko sota-ajan ollut lastattuna Raahessa. Rahti ennen sotaa oli päätetty 36 sh stand:lta, kun sitä vastoin nykyään tarjotaan lähes 300 sch. Mainittu rahti koskee matkaa Suomesta Englantiin. Edellämainittu alus, joka kantavuudeltaan n. 760 rek.tonnia, myytiin huutokaupalla Raumalla n. 10 v. sitten 7,500 markan kauppahinnasta.

Samaten on merikapt. J. Suominen myynyt omistamastaan rautaparkki PLEIJONISTA 1/20 osan merikapt. K. Grönroosille 7,500 mk:n hinnasta. Laiva on kantavuudeltaan alun toistatuhatta rek.tonnia.

Maanvilj. Konrad Pohjala Luvialta on niinikään myynyt omistamansa 1/20 osan samoista laivoista merikapt. Grönroosille ja samaten yhtä suuret osuutensa näihin laivoihin merikapteeni A. Westberg maanvilj. Niilo Marttilalle Luvialta.