Suometar 1891

Rakennettu tasasaumaan hongasta honkapanttureilla, puolipyöreä perä, yksi kansi, kolme mastoa.
Rakennusmestari Emanuel  Urnberg.

Pääisäntä: Söderlund Frans Fredrik, Gallén Karl Robert

Tyyppi Parkki
Telakka Rauma
Vuosi /
Bruttovetoisuus 344.7
Nettovetoisuus303.56
Pituus 40.71
Leveys 9.25
Rekisterinumero 58
Rakennettu: 20.06.1891
Poistettu 03.12.1894

Rauman alusrekisteri

Lehtiartikkelit

RL. 3.6.1891.

 

Uusi laiva vesille lykättiin täällä satamassamme viime lauantaina (30.5.) laivaveistämöltä. Laiva, jonka mastoon nostetusta lipusta näkyi nimi SUOMETAR, on n. 180 standartin vetoinen ja on se herrojen F. F: Söderlundin ja R. Gallenin rakennuttama. Laivan kaunista laskeutumista Vellamon aaltoihin oli paljon ihmisiä katsomassa.


RL. 28.4.1892.

 

SUOMETTAREN haaksirikkoa koskevassa meriselityksessä lausuu merikapt. E. G. Urnberg seuraavaa.

Maaliskuun 12 p:nä klo 9 a.p. rupesi näkymään Guadaloupen itäniemi, tuntia myöhemmin nostettiin luotsilippu ja klo 11 aikaan näkyi Le Moulen kaupunki sekä sen satamassa olevat laivat. Satamaa lähemmin tarkastellessa näkyi sen suulla useita henkilöitä sisältävä vene, jonka oletettiin olevan luotsiveneen. Kun vene näytti pysyvän sataman suulla, oltiin sitä mieltä, että se odottaa laivaa, mutta yhtäkkiä se poistui satamassa olevien laivojen taakse. Ainoaksi keinoksi katsottiin olevan purjehtia satamaan. Vaan silloin nousi sadetuuli lyöden purjeet kokoon ja estäen laivan vauhdin. Ankkurit pudotettiin, mutta siitä ei ollut apua, kun pohja oli kovaa korallia. Tuuli oli kova työntäen laivan rannalle jonkin matkan päässä sataman suusta. Merkeillä hinaajia pyydettyä tuli satamapäällikkö ja ilmoitti, että laiva jää hylyksi. Kun laiva sitten hakkautui rantakivissä, tuli se vettä täyteen ja kaatui klo 8 i.p.

 

Syynä haaksirikkoon pitää kapt. Urnberg sitä, ettei satamapäällikkö lähettänyt luotsia, joka olisi paremmin tuntenut paikalliset tuulenmuutokset sekä että tuuli juuri heittäytyi vastaiseksi laivan ollessa ahtaalla kulkuväylällä, joka pakotti ankkuroimaan.


RL. 16.9.1893.

 

Haaksirikko. Viime vuonna haaksirikkoon joutuneen raumalaisen laivan SUOMETTAREN haaksirikosta on asianomainen virasto nyt lähettänyt 601 frangia 28 centimestä, joka on lopputili mainitun laivan suoritussummasta, siitä ensin vähennettynä 3.551 frangia, joka summa maksettiin eräälle ranskalaiselle yhtiölle.


RL. 23.5.1894.

 

Lopullinen tuomio. Eräässä suuremmassa jutussa, jossa espanjalaiset asioitsijat ”Felindabulo y Cortina” Barcelonasta vaativat täkäläisen haaksirikkoon joutuneen laivan SUOMETTAREN isänniltä laivan kapteenille aikoinaan annetun lainan, lähes 6.000 markkaa, takaisin maksamista, antoi raastuvanoikeus viime maanantaina (21.5.) sen päätöksen, että mainittu vaatimus hylätään.