Tähti 1863

Rauman alusrekisteri:

Rakennettu tasasaumaan tammesta tammipanttureilla, tasaperäinen, yksi kansi, kaksi mastoa.
Omistaja: Lundström Gustaf Wilhelm.

Niilo Nieminen:

Priki TÄHTI

 

Myyntilistalle oli joutunut vuoden 1904 maaliskuussa myös priki TÄHTI, jolla jo oli takanaan pitkä ja monivaiheinen elämäkerta. Alus oli rakennettu v. 1863, joten se oli melko vanha, purjehtinut jo 41 vuotta. Aikakirjoista saadaan selville, että priki TÄHDEN omisti v. 1891 kauppalaivuri F. F. Söderlund, joka samana vuonna myi sen kauppalaivuri Kustaa Lundströmille 3 000 markasta. Tosin Lundström oli jo  aikaisemmin hankkinut omistukseensa osan laivasta, joten hän nyt omisti aluksen kokonaan. Alus oli 220 rekisteritonnin vetoinen. Kauppalaivuri Lundström oli saanut yhtiökumppanikseen tullipalvelija K. R. Galenin, mutta heidän yhteiset liiketoimensa olivat sujuneet niin huonosti, että konkurssi oli tehtävä v. 1897. Tällöin priki TÄHTI myytiin konkurssihuutokaupalla yhtiön kolmen muun laivan ohella ja ostajaksi tuli kauppias Ludvig Långfors maksettuaan laivasta 6 006 markkaa. Laivan omistussuhteet seuraavan kerran muuttuivat v. 1904, jolloin kaupp. Långfors myi laivan yhtiölle, jonka muodostivat laivuri Evert Ekholm sekä talolliset Isak Uusi-Tyrjy, Vihtori Vanha-Jaakkola, Kustaa Salmi ja Antti Pihlman, kaikki Eurajoen Kuivalahdelta. Seuraavana vuonna kuitenkin Antti Pihlman myi laivasta omistamansa 1/8  merimies K. W. Santoselle Irjanteelta sekä laivuri Evert Ekholm myi samansuuruisen osan laivuri J. G. Karlssonille niinikään Irjanteelta.


 

Tyyppi Priki
Telakka Rostock (uudelleen rakennettu 1886)
Vuosi /
Bruttovetoisuus 250.54
Nettovetoisuus220.6
Pituus 31.41
Leveys 8.02
Rekisterinumero
Rakennettu: 27.05.2021
Poistettu 27.05.2021

Rauman alusrekisteri

Lehtiartikkelit

RL. 10.12.1887.

 

Aluksen kauppa. Tammesta rakennetun, kuparipulteilla varustetun TÄHTI–nimisen prikin ovat ostaneet laivurit G. W. Lundström ja F. F. Söderlund laivuri F. Gröneqvistiltä, tästä kaupungista, 10.000 markalla. (Lienee sama alus, jonka G. osti Saksasta, katso 13.8.1887.)


RL. 7.1.1891.

 

Laivankauppa. Laivuri Kustaa Lindström on ostanut TÄHTI–nimisen laivan laivuri F. F. Söderlundilta 3,000 markasta. Ennen hra L. oli jo ostanut osan tästä laivasta ja on nyt siis ostanut laivan kokonaisuudessaan.


RL. 24.4.1897.

 

Myytyjä laivoja ja laivanosia. Julkisilla huutokaupoilla, jotka viime torstaina toimitettiin täällä, myötiin seuraavat laivat ja laivain osat.

Parkkilaiva ALBATROSS, kantavuudeltaan 318 rekisteritonnia, huusi mv. J. W. Rosendahl Rauman maaseurakunnasta, 3.701 markalla. Priki TÄHTI, 220 rek.tonnia, huusi kaupp. Ludw. Långfors Raumalta 6.006 markalla. Kuudes osa kuunarilaivaa SIISTI, josta korkeimman tarjouksen 305 mk. teki hra J. Östman Raumalta. – Kaikki nämä alukset kuuluivat laivuri G. W. Lundströmin ja tullivahtimestari K. R. Gallenin konkurssipesään.

Samana päivänä myötiin laivuri J. Rosvallin konkurssipesälle kuuluva puolikas LYDIA nimistä, Rauman satamassa olevaa ja kantavuudeltaan 291 rekisteritonnin suuruista kuunarilaivaa, sen huusi 1.230 markalla asioitsija Hjalmar Kordelin, tästä kaupungista.

RL. 24.3.1904.

 

Laivankauppa. Priki TÄHTI on eilen tehdyllä kauppakirjalla siirtynyt kauppias L. Långforssilta laivuri Evert Ekholmille ja talollisille Isak Uusityrjy, Vihtori Vanha-Jaakola, Kustaa Salmi ja Antti Pihlman Eurajoen Kuivalahdelta. Priki TÄHTI on 220 rekisteritonnin vetoinen. Kauppahinta tuntematon.


RL. 11.2.1905.

 

Myytyjä laivanosia. Äskettäin tehdyllä kauppakirjalla on itsell. Anders Pihlman Kuivalahdelta myynyt omistamansa 1/8 osaa prikistä TÄHTI merimies K. W. Santoselle Irjanteelta.

Niinikään on laivuri E: Ekholm  täältä myynyt omistamansa 1/8 osan samasta aluksesta (TÄHTI) laivuri J. G. Karlssonille Irjanteelta. – TÄHTI on 220 rek.tonnin vetoinen ja talvehtii nykyään Rauman satamassa.