Wellamo 1888

Rakennettu tasasaumaan hongasta puupanttureille, pyöreä perä, yksi kansi, kolme mastoa.
Rakennusmestari A. Andersson.
Omistaja: Laine Frans, Enlund Johan, Tork Johan, Linden Karl, Tork Frans, Snäll Frans, Roos Juho, Yrjälä Emanuel, Söderlund Johan, Fröberg Anders.
Kaljaasi myyty hajoitettavaksi.

Tyyppi Kaljaasi
Telakka Kexholm
Vuosi /
Bruttovetoisuus 363.21
Nettovetoisuus345.9
Pituus 42.54
Leveys 8.9
Rekisterinumero 139
Rakennettu: 11.05.1901
Poistettu 25.11.1912

Rauman alusrekisteri

Lehtiartikkelit

RL. 12.1.1901.

 

Laivankauppoja. Eräs kymmenhenkinen yhtiö Raumalla on näinä päivinä kauppias J. Pösöltä Hiitolan pitäjästä Laatokan rannalla, ostanut kolmimastoisen kaljaasin nimeltä WELLAMO, joka kantaa 346 rek.tonnia ja on rakennettu v. 1888 Käsisalmessa tervahongasta. Kauppahinta on 20,000 mk.


L-S. 7.11.1907.

 

Meriselitys.

Raumalaisen kolme mastoisen kaljaasi WELLAMON vahingosta viime lokakuulla.

Purkauksen lopetettuamme Kielin satamassa sekä tehtyämme ennestään hyvin varustetun ja miehitetyn laivamme kaikin puolin täydellisesti purjevalmiiksi, lähdimme lokakuun 15 p:nä noin 2 j.p.p. hinaajan vetämänä ulos merelle, tuulen ollessa eteläisen. Matkaa jatkettiin vaihtelevalla tuulella ja ilmalla, aina 21 p:vään klo ½ 2 e.p.p. Silloin oli laiva hankavastaisella Pap halseilla lähellä  Ölannin etelänientä ja tuuli JJP, 3 voimainen ja laivan vauhti 3 solmua, ilma hyvin pimeä ja synkän sumuinen.

Kuultiin erään höyrylaivan vihellys ainoastaan yhden kerran ja samassa alkoivat sen tulet näkyä, ja näytti laivan suunta olevan suoraan meitä kohti. Samassa törmäsikin se meidän keulaamme vastaan Pap puolelle, sillä seurauksella, että tammitaavetti, kaija, puukitaaki sekä vatustaaki katkesivat. Myöskin ruhjoontui täävin yläosa, puksprööti nousi noin 20 sm. ylös paikoiltaan ja sekä pakka että kantäkki irroittuivat paikoiltaan Stp puolella. Mitattiin vettä pumpuissa useita kertoja, mutta ei huomattu veden lisäystä.

Pimeä ja synkkä sumu kun oli, ei voitu nähdä höyrylaivan nimeä. Nimeä kyllä kysyttiin ja myös kotipaikkaa, mutta siihen ei vastattu. Laivassa kuului puhuttavan saksaa, joten arveltiin sen olevan saksalaisen. Laiva erkaantui miltei heti, tullen kuitenkin vähän ajan kuluttua takaisin kysyen tarvitsemmeko apua. Siihen ei heti samassa voitu vastata, mutta kuitenkin vastattiin: tarvitsemme. Silloin se taas erkani tullen uudestaan lähelle ja kysyen toistamiseen, tarvitsemmeko apua. Sillä ajalla olimme jo huomanneet, ettei vamma ollut sellainen, ettemme olisi voinut jatkaa matkaamme. Vastattiin siis: saatte jatkaa matkaanne, kun vaan ilmoitatte laivan nimen ja kotipaikan. Vastaus oli : BREMEN. Kysyttiin: ”Onko se laivan kotipaikka”  Vastattiin: ”On”. Mutta laivan nimeä eivät sanoneet, vaikka kysyttiin useita kertoja. Ei enää mitään vastattu. Se läksi jatkamaan matkaansa, vaikka kielsimme menemästä, ennen kuin ilmoittaisivat laivan nimen. Laivamme sivutulet ynnä perävalkea paloivat kunnollisesti. Sumutorvella annoimme myöskin merkkejä säännöllisesti sääntöjen mukaan.

Koska ilma oli muuten  kaunis ja tuuli heikkoa, niin ei heti otettu purjeita alas, vaan päätettiin odottaa päivän valoa. klo 4, kun ilma alkoi selvetä ja vähän alkoi nähdä, päästettiin purjeita  alas ja alettiin kaikin voimin laittaa laivaa purjehduskuntoon. Noin klo 2 j.p.p. saatiin kaikki kuntoon, jonka jälkeen taas purjeita lisättiin.

Matkaa jatkettiin vaihtelevilla tuulilla ja ilmoilla, ilman mainittavampaa tapahtumatta, kunnes 28 p:nä noin klo 6,3i  j.p.p. pudotettiin ankkuri Rauman satamaan, luotsin määräyksen mukaan. Sytytettiin ankkurilamppu ja määrättiin vartija kannelle yöksi. 29 p:nä noin klo 9 e.p.p. kävi tullitarkastus laivalla, jonka jälkeen allekirjoittanut läksi maalle ilmoittamaan protestin.

Että yllä oleva on todellinen kertomus matkan tapahtumista, ja että me teimme kaikki, mitä meidän tuli tehdä, estääksemme yhteentörmäystä sekä että ainoastaan huolimattomuus mainitun höyrylaivan puolelta on ollut syynä yhteentörmäykseen ja siitä syntyvään vahinkoon, sen minä ja väestöni olemme valmiit valallamme vahvistamaan.

 

Raumalla 29 p:nä lokakuuta 1907.

F. W. Ruosniemi.

L-S. 3.12.1907.


Laivan kauppa. Viime lauantaina toimitetulla vapaaehtoisella huutokaupalla myytiin Rauman satamassa 346 rek. tonnin suuruinen 3-mastoinen kaljaasi WELLAMO täysine kalustoineen. Korkeimman tarjouksen 3,505 markkaa teki merikapteeninrouva Amanda Tork täällä. Laiva on rakennettu v. 1888 ja sai ostaja sen heti haltuunsa.