Koulu on siirtynyt kohti merta

Merikoulun rakennukset Raumalla

1880‒1883 kauppalaivuri Otto Karlssonin Tulli -niminen talo, Kuninkaankatu 41

Rauman merikoulun tilat kaupunki vuokrasi kauppalaivuri Otto Karlssonin Tulli-nimisestä talosta Kuninkaankatu 41:stä. Talo sijaitsee Orellin sillan lähellä Vanhan Rauman itäosassa. Entisen tulliaidan tuntumassa, mutta sen ulkopuolella sijaitseva tontti Porintullin eli niin sanotun Itätullin kohdalla muutettiin asuintontiksi 1800-luvun puolivälin paikkeilla. Sitä ennen tontti oli ollut tullin käytössä ja siinä oli ollut tullin rakennuksia.

1883‒1886 kirjakauppias Ludvig Nordbergin talo, nykyisen Pohjankadun ja Kaunisjärvenkadun kulmassa

Koulu muutti vuonna 1883 kirjakauppias Ludvig Nordbergin taloon, joka sijaitsi nykyisten Pohjankadun ja Kaunisjärvenkadun kulmassa olevan kerrostalon paikalla. Uudessa paikassa oli merikoulun käyttöön sopivammat huoneet. Perustettaessa merikoulua köyhyyttään valitellut Rauman kaupunki ei ollut hankkinut koulua varten omaa taloa. Pian kävi ilmi, ettei koulun toimiminen tavallisista asuintaloista vuokratuissa tiloissa olisi pitkäaikainen ratkaisu.

  • Kuva: Ida Berglundin kuvat, Rauman museo.

1886‒1900 Vännin talo, nykyisen Nortamonkadun varrella

Merikoulu sai syksyllä 1886 käyttöönsä oman talon, joka sijaitsi kanaalin yli johtavan sillan korvassa. Nykyisen Nortamonkadun varrella sijaitseva Vänni toimi merikouluna vuoteen 1900 asti. Rauman teollistuminen oli yhtenä syynä siihen, että Vännistä tuli sopimaton koulutila. Vännin naapurissa sijaitsi Rauman nahkatehdas, jonka laajentuminen peitti taivaan niin, ettei astronomisia havaintoja voitu kunnolla tehdä. 

Rehtori Ignatius lähetti koulun johtokunnalle vuonna 1898 kirjeen, jossa hän korkeiden tehdasrakennusten aiheuttaman ongelman lisäksi huomautti: ”…myöskin koneet samassa tehtaassa vaikuttavat haitallisesti elohopeaan, jota tarkasteluja varten käytetään, saattaen sen tärähtelemään, joten taivaskappalten tarkasteleminen on nyt käynyt ihan mahdottomaksi…”. Kaupunginvaltuusto päätti samana vuonna rakentaa merikoululle oman koulutalon.

1900‒1969 Arkkitehti Otto F. Holmin suunnittelema uusi koulurakennus, Kalliokatu 34, nykyinen Rauman merimuseo

Merikoulun johtokunnan mukaan XXXII korttelin tontti 22 Kalliokadun varrella oli paras ja lähes ainoa merikoulun oman koulutalon paikaksi. Erikseen korostettiin, että kouluun tarvittiin torni tähtitieteen opetusta varten. Arkkitehti Otto F. Holmin laatimat rakennuspiirustukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1899. Samalla hyväksyttiin myös 60 000 markan kustannusarvio.

Merikoulu valmistui nopeasti ja uusi rakennus oli käytössä syyslukukaudella vuonna 1900. Koulurakennus sijaitsi mäellä, jossa ei vielä tuolloin ollut muita rakennuksia. Koulun johtokunnan mukaan se tulisi “paikkaansa ja ympäristöä suuresti kaunistamaan”. Rakennusaineena käytettiin puuta ja keskelle rakennusta tehtiin pyöreä kivitorni. Koulutalo oli alkuperäisessä käytössään lähes 70 vuotta. Sitä pidettiin aikanaan yhtenä Rauman suurimmista ja komeimmista julkisista rakennuksista. Oppilaat pitivät sitä viihtyisänä lankkulattioineen, seinäpaneeleineen ja korkeine luokkahuoneineen.

1969‒ Arkkitehtitoimisto Harry W. Schreck & Kumppanien suunnittelema koulutalo, Suojantie 2 

Rauman merenkulkukoulun laajentamista alettiin ajamaan vuodesta 1960 lähtien. Suunnitelma vanhan koulurakennuksen tilojen uudelleenjärjestämisestä todettiin pian liian vaatimattomaksi, koska kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen sisältyi suunnitelma perustaa Raumalle kansipäällystöä kouluttavan merenkulkukoulun rinnalle myös merimiehen ammattiin kouluttava merimiesammattikoulu. Kaupunginvaltuuston päätöksellä Rauman kaupunki lahjoitti valtiolle vuonna 1963 koulua varten 18 000 neliömetrin suuruisen tontin sataman läheisyydestä Lonsin kalliolta.

Arkkitehtitoimisto Harry W. Schreck & Kumppanit suunnitteli luonnoksen merenkulkukoulun ja merimiesammattikoulun rakennuksista vuonna 1965. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1967, mutta ne edistyivät hitaasti valtion rahapulan vuoksi. Harjannostajaisia vietettiin maaliskuussa vuonna 1969. Uusiin tiloihin merenkulkukoulu siirtyi elokuussa 1969. Vuotta myöhemmin koko rakennusprojekti valmistui ja siten myös Rauman merimiesammattikoulu saattoi aloittaa toimintansa.