Opiskelijaelämää Rauman merikoulussa

Merikoulun opiskelijakunta oli monentaustaista ja ikäprofiililtaan vaihtelevaa. Jotkut saattoivat olla jo perheellisiä miehiä. Sama opiskelijakunnan monipuolisuus on merenkulun opiskelulle edelleen ominaista. Joukossa on niin parikymppisiä kuin alanvaihtajiakin.

Lue lisää