Miksi museon työntekijät eivät tee mitään?

Merenkulkijat poikkeusoloissa

Museoiden tehtävänä on tallentaa menneisyyden lisäksi nykypäivän ja lähihistorian ilmiöitä. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan kenttätyötä uusien aineistojen keräämiseksi museoiden kokoelmiin. Hyvä dokumentointiaineisto säilyttää ja välittää tietoa sekä tarinoita meidän ajastamme ja arjestamme. Työ palvelee sekä nykypäivän ihmisiä että tulevia sukupolvia.

Lue lisää